Процеси оптимізації використання збутового потенціалу промислових підприємств, страница 23

У 2010 році з’являється тенденція до роту імпорту кондитерських виробів в Україну. Така ситуація у деякій мірі пов’язана з подорожчанням кондитерських виробів українського виробництва. Лідером імпортних постачань стала Росія. У загальній структурі ввозу доля цієї держави склала 45,4%.

У 2010 році українським виробникам кондтерських виробів вдалось наростити об’єми експорту до рівня вище кризового, що вказує на пожвавлення сектору. Ринок Російської Федерації продовжує залишатись найбільш цікавим і високоліквідним для українських операторів. Прибутки на душу населення в росії ростуть. Це дозволяє збільшувати об’єми ринку кондитерських виробів у натуральному виражені.

У наступні два-три роки слід очікувати щорічний приріст ринку кондитерських мучних виробів на 3-5% у натуральному вираженні. Крім того, у наступні роки крупні гравці будуть активно шукати нові експортні ринки, а також шляхи виходу на світові фондові біржі для залучення додаткового акціонерного капіталу.


2.2 Історія та аналіз господарчо-фінансової діяльності
ПАТ «Харківська бісквітна фабрика»

Харківська бісквітна фабрика - єдине спеціалізоване підприємство кондитерської галузі України з виробництва борошняних кондитерських виробів: печива, крекерів, вафель, бісквітів, рулетів.
Підприємство засноване у 1935 році. Очолює ПАТ "Харківська бісквітна фабрика" відомий і досвідчений фахівець, лауреат багатьох нагород, Заслужений працівник промисловості України, Алла Арестівна Коваленко.
У грудні 1995 року фабрика була приватизована трудовим колективом.Чисельність персоналу - понад 1200 чоловік. Фабрика має два основних цехи: бісквітний (5 ліній) і вафельний (2 лінії та 4 автомати), і цех з виробництва тари з гофрованого картону. Обладнання - сучасні технологічні лінії виробництва провідних фірм-виробників: Minel, Sasib, Orlandi (Італія), HAAS (Австрія), Polin, Reon. Обсяг виробництва - понад 100 тонн на добу, асортимент - близько 100 найменувань.  У 1998-му "бісквітка" придбала контрольний пакет акцій харківської кондитерської фабрики - одного з найстаріших кондитерських підприємств України, заснованого в 1896 році постачальником Імператорського двору Жоржем Борманом, де працюють в даний час близько 1300 осіб. Обсяг виробництва цукристих кондитерських виробів - 90 тонн на добу, асортимент - близько 150 найменувань. Фабрика має 5 виробничих високомеханізованих цехів: карамельний (6 ліній), ірісоконфетний (9 ліній), цукерково-шоколадний (4 лінії та 5 ділянок виробництва), шоколадний, цех з виробництва пастило-мармеладних виробів (8 ділянок виробництва). Продукція реалізується через дистриб'юторську мережу в Україні, експортується в Росію, Казахстан, Молдову, країни Балтії, Монголію, США, Німеччину, Ізраїль.

Готова продукція ХБФ сертифікована ще з 1993 року. У липні 1998 року на АТЗТ "Харківська бісквітна фабрика" розпочато розробка та впровадження системи якості відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001.Система впроваджена і в листопаді 1999 року ХБФ першою серед підприємств кондитерської промисловості України отримала міжнародний сертифікат на систему якості. Отримані сертифікати підтверджують, що на підприємстві забезпечується якість роботи на всіх етапах виробничого циклу, починаючи з її проектування до реалізації готових виробів.

 Фірма першою з усіх вітчизняних кондитерських підприємств пройшла сертифікацію виробництва за міжнародними стандартами ISO-9001. На думку керівництва ХБФ, з отриманням сертифікату якості ISO-9001, в історії підприємства розпочався принципово новий період.

Стандарти ISO – 9000 вимагають. Щоб система якості була оформлена документально. В результаті довгих праць був створений основний документ – «Керівництво з якості», що увібрав в себе всі основні положення та методики забезпечення якості. Крім того, розроблено та впроваджено 49 методик і 15 робочих інструкцій системи якості. 26-28 жовтня 1999 року відбувся сертифікаційний аудит «Харківської бісквітної фабрики» з  рекомендацією до отримання міжнародного сертифікату.