Процеси оптимізації використання збутового потенціалу промислових підприємств, страница 20

Зростання обумовлене як зміною споживчих переваг в сторону більш дешевої продукції, так і низкою сприятливих факторів для виробників (відсутністю масових скорочень співробітників і банкрутств підприємств, коливанням курсу національної валюти, від чого кондитерська галузь отримала перевагу, тому що більша частина виробленої кондитерської продукції орієнтована на експорт). За оцінками експертів, у наступні два-три роки варто очікувати щорічний приріст ринку на 3-5% в натуральному вираженні [21].

 Український ринок кондитерських виробів характеризується широким асортиментом продукції, яку умовно поділяють на три групи: борошняні кондитерські вироби (солодке печиво, вафлі та ін.), шоколадні вироби (шоколад, шоколадні цукерки та ін.) і цукристі вироби (карамель, мармелад, білий шоколад та ін.).

    Ринок кондитерських виробів України є висококонцентрованим, на ньому працює близько 800 компаній. Сьогодні на ринку присутні кілька великих світових концернів - це Nestle (ЗАТ «Львівська кондитерська фірма Світоч»), Kraft Foods (ЗАТ «Крафт ФудзУкраїна»), Western NIS Enterprise Fund (ЗАТ «АВК»), Sigma Bleizer (ВАТ «Полтавакондитер»), Trilini International (ЗАТ КФ «Харків'янка»). Решта фабрик в більшості своїй належать колективу підприємства і українським інвесторам. Більше 65% ринку поділено між 5 компаніями: ДП «Кондитерська корпорація Roshen», ЗАТ ВО «КОНТІ», ЗАТ «АВК», АТЗТ «Харківська БФ» і ЗАТ «Житомирські ласощі». Невеликі підприємства не схильні до конкуренції з великими компаніями і намагаються займати вільні сегменти в регіонах. В Україні імпорт шоколадної продукції витіснений вітчизняними виробниками.

Компанії-виробники також активно експортують продукцію до 44 країн світу (близько 45% виробленої продукції). Значну частину в структурі експорту  країни займають держави СНД. Найбільш великими споживачами українських цукристих виробів є Російська Федерація, Казахстан іАзербайджан [12]. Щоб диверсифікувати ризики, які виникають при змінах у законодавстві держав, в які експортується продукція, деякі українські компанії відкривають власні виробничі потужності за кордоном, в основному в Росії.

   Українська кондитерська промисловість вже довела свою конкурентоспроможність на внутрішньому і зовнішньому ринках: продукція цієї галузі задовольняє європейським показникам якості. Часи дешевих неякісних цукерок давно пройшли, поступившись місцем більш якісній кондитерської продукції вітчизняних виробників.

  Український кондитерський ринок пройшов етап формування та активного розвитку і на даному етапі знаходиться на стадії жорсткої конкурентної боротьби за клієнта. На основі дослідження було визначено основні тенденції характерні кондитерському ринку України:

- Зменшення обсягів виробництва внаслідок фінансово-економічної кризи,

- Поступове збільшення цін на всі види кондитерських виробів,

- Зміна структури попиту на продукцію.

   Незважаючи на зниження обсягів виробництва в 2009 році, в 2010 році спостерігалося пожвавлення виробництва, особливо в середньому і низькому ціновому сегменті. Крім цього слід очікувати посилення конкуренції між крупними виробниками і зменшення частини дрібних виробників на ринку. Цьому буде сприяти активна збутова і маркетингова політика з боку великих виробників, тому іншим гравцям для того щоб зберегти і збільшити свою частку на ринку необхідно оновлювати асортимент, проводити правильну маркетингову та рекламну політику та шукати нові ринки збуту в основному за рахунок експорту.

Так як ПАТ «Харківська бісквітна фабрика», крім випуску шоколадних виробів, спеціалізується також на випуску мучних кондитерських виробів, зокрема є лідером з випуску бісквітних тістечок і рулетів, а також крекерів і затяжного печива, слід при досліджені даного підприємства більш докладно розглянути також ринок мучних кондитерських виробів.