Процеси оптимізації використання збутового потенціалу промислових підприємств, страница 11

При укладанні договорів з постачання готової продукції, встановлюються асортимент і якість, кількісні параметри, строки постачання, ціни і багато інших конкретних умов, які узгоджені між виробником і покупцем.

Договір на постачання заклюається для подальшого його виконання. Яке складається з відгрузки готової продукції продукції покупцеві і отримання грошей. Відповідальність за відвантаження несе продавець, а відповідальність за перерахування грошей – покупець. Контролювати необхідно і той, і другий процес, так як порушення власних зобов’язань призводить до необхідності сплачувати штрафні санкції на користь покупця, а несвоєчасне отримання платні за відвантажену продукцію призводить до фінансових труднощів у її виробника.

Функція відправки готової продукції. При збутовій діяльності напрямок матеріального потоку вантажів задано вже відносно виробника продукції. Тому транспортна функція збуту приймає форму матеріальної відправки продукції, а не її доставки. Напрямок процесу транспортування продукції завжди один і той самий – від виробника до споживача., і тому можна було б вважати, що транспортна доставка продукції і її відправлення – одне і те саме.

Однак насправді при всій однаковості даного процесу транспортування, він здійснюється різними учасниками ринку, а тому доставка і відправка вантажу николи не співпадає за складом технологічних операцій, ні за витратами, які несуть різні сторони цього єдиного процесу переміщення продукції між ними.

Відправка готової продукції складається з наступних складових частин:

o  завантаження продукції;

o  організація процесу відправки;

o  контроль за відправкою (транспортуванням).

Завантаження продукції. Завантаження продукції на транспортний засіб звичайно здійснюється у тому місці, де вона зберігається, - зі складу. І в цьому випадку вона являє собою функцію складу як організаційної ланки підприємства, але все ж таки у матеріальному сенсі це не складська функція, тобто функція зберігання, а прямо протилежна їй функція переміщення у формі перевалки вантажу, тобто переміщення з місця зберігання на транспортний засіб, який передує власне процесу просторового транспортування продукції.

Завантаження продукції на транспортний засіб – суто матеріальний процес, який також потребує мінімізації часу і витрат, забезпечення збереження продукції і т.д.

Завантаження продукції на транспортний засіб звичайно здійснюється силами і засобами самого виробника, але у ряді випадків воно може бути зроблене і покупцем, якщо це дозволяють просторові умови і сама форма завантажуваної продукції.

Організація процесу відправки вантажу. Процес передачі вантажу покупцеві може бути організована різними способами:

відвантаження продукції. Під цим процесом розуміють завантаження продукції на той чи інший вид транспорту і її відправка покупцю, яка здійснюється виробником у відповідності з договорами на перевезення вантажу;

відпуск продукції. Даний процес включає передачу вантажу вантажоотримувачу прямо зі складу виробника за умови, що перевезення продукції здійснюється самим її отримувачем.

Головною вимогою є своєчасність відвантаження продукції, забезпечення необхідної ритмічності постачання, укомплектованості постачання, тобто відвантаження продукції зі всіма вхідними у неї функціональними й іншими елементами, правильне оформлення відповідних товаророзпорядчих документів і т.д.

Контроль за відправкою продукції. контрольна функція є заключним етапом у списку головних функцій будь-якого органу управління підприємства, у тому числі і збутового. Але одночасно ця функція стає вихідним моментом для тих чи інших дій, якщо контрольний процес виявляє які-небудь вагомі відхилення від договірних умов.

Органи збуту які контролюють ці процеси, як створюються робітниками самого виробника готової продукції,так і відстежують виконання обов’язків з боку транспортних організацій, а також покупців цієї продукції, і перш за все своєчасне поступання виручки за куплену продукцію. [6, С. 83-91]