Процеси оптимізації використання збутового потенціалу промислових підприємств, страница 24

Основними цільовими установками підприємства є: орієнтація на зріст, тому що підприємство розширюється і завжди намагається спрямовувати всі свої сили на зростання (взяти наприклад, купівлю контрольного пакета акцій "Харківської кондитерської фабрики"); орієнтація на максимальне вилучення прибутку, тому що такий критерій є метою будь-якої організації, підприємства, хоча на досліджуваному підприємстві це і не завжди вдається (далі буде пояснення чому так відбувається); орієнтація на підвищення ступеня соціальної відповідальності, тому що щоб підтримувати свій імідж, необхідно проводити якість, щоб цим утримати споживача і не втратити його.

Харківська бісквітна фабрика входить до складу ЗАТ "Укркондитер" (До складу ЗАТ входить ще 27 кондитерських фабрик, таких як "А.В.К.", АТЗТ "Дніпропетровська кондитерська фабрика", АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" АТЗТ "Миколаївська кондитерська фабрика" , АТ "Світоч", ВАТ "Полтавкондитер", ЗАТ "Одеса", та інші. У 1992 році фактично на його базі було створено АТЗТ. Засновниками структури стали юридичні особи - 22 підприємства кондитерської галузі. З іншими фабриками "Укркондитер" співпрацює на підставі двосторонньої домовленості, надаючи всіляке сприяння.)

ПАТ «Харківська бісквітна фабрика» (ПАТ «ХБФ») здійснює наступні види діяльності:

- виробничу, комерційну, зовнішньоекономічну;

- торгівельну, в тому числі: оптову, роздрібну, дрібнооптову, фірмову та у сфері громадського харчування;

- торгово-закупівельну, в тому числі у населення;

- надає посередницькі, маркетингові, лізингові, інформаційні послуги;

- надає побутові, транспортні, будівельні, ремонтні послуги;

- відкриття та функціонування власних, фірмових, оптово-роздрібних магазинів, діяльність пов'язану з реалізацією випущеної продукції та придбаних виробів у інших суб'єктів [20].

Господарчо-фінансовий стан підприємства є стабільним. Переконатись у цьому можна завдяки щорічним публікаціям підсумків діяльності на офіційному сайті компанії.

Так корпорація «Бісквіт-шоколад» за 9 місяців 2009 року отримала чистий прибуток у розмірі 470 млн. грн, що складає 117% до відповідного періоду 2008 року.

За підсумками трьох кварталів підприємства корпорації виробили 42,9 тис. тонн кондитерських виробів, що дещо більше показників аналогічного періоду 2008 року (42,8 тис. т.) З виробленої продукції корпорацією було реалізовано стільки ж продукції, скільки і в 2008 році – 42,2 тис.т.

Таким чином, за даними 2009 року, «Бісквіт-шоколад» продовжує утримувати 4-те місце серед виробників солодощів в Україні. Слід також зазаначити, що у третьому кварталі компанії вдалося подолати незначний спад і вийти у натуральних об’ємах виробництва і реалізації на рівень минулого року.

При цьому на експорт у 19 країнах світу реалізовано 31% випущеної продукції. При цьому ріст об’ємів постачань спостерігався в основному у такі країни, як Монголія, держави Балтії, Німеччина, Греція і ряд інших. Виручка від експорту у грошовому вираженні у порівнянні з таким же періодом 2008 року на 25%.

Як зазначила президент корпорації Алла Коваленко, не дивлячись на кризові явища в економіці і складнощі на ринку цукру і какао-продуктів, підприємства корпорації повністю забезпечені сировиною.

Що стосується 2010 року, то за січень-вересень корпорація «Бісквіт-шоколад» аипустила 46,9 тис. т кондитерських виробів, збільшивши об’єм на 9% у порівнянні з попереднім роком.

Об’єм чистого прибутку за січень-вересень 2010 року склав 597 млн. грн., що більш, ніж на 26% перевищує показники аналогічного періоду 2009 року.

У 2010 році компанія продовжила поновлювати асортимент шляхом розробки і запуску у виробництво 45 нових товарних позицій (з урахуванням виробів в упаковці, що раніше продавалися лише на вагу).