Процеси оптимізації використання збутового потенціалу промислових підприємств, страница 29

Перед відвантаженням також може бути проведена операція упаковки або перепакування товару. При цьому товар може бути перепаковані в одиниці зберігання, необхідні клієнтом, а також перекладений на інші палети або в іншу тару.Після виконання операцій відбору, збирання та упаковки товар потрапляє в зону відвантаження і може бути відвантажений клієнтові. У разі відмови клієнта від усього товару або його частини можна провести розукомплектації замовлення і повторне розміщення товару на складі.

При цьому необхідне лише втручання кваліфікованих кадрів (операторів-логістів) у процес керування базами даних. Це значною мірою економить час на виконання операцій, внаслідок чого покращується і вся система обслуговування клієнтів в цілому, що у свою чергу є запорукою ефекктивного функціонування ситсеми збутової логістики підприємства в цілому.

Проте, навіть залучення численних кваліфікованих посередників та використання спеціалізованого програмного забезпечення для оптимізації логістичних процесів на підприємстві не може повністю гарантувати високий ступінь віддачі. У ході дослідження логістичної діяльності у сфері збуту на ПАТ «Харківська бісквітна фабрика» був виявлений ряд шляхів покращення збутової діяльності підприємства.


Розділ 3. Рекомендації щодо поліпшення збутової логістики ПАТ «Харківська бісквітна фабрика»

3.1. Використання середньотонажних автомобілей для обслуговування власної збутової мережі підприємства.

Як вже йшлося у попередньому розділі, для обслуговування власних фірмових точок продажу продукції (магазинів і кіосків), підприємство використовує власний автопарк вантажних автомобілей, представлених автомобілями ЗИЛ-Бичок і та фургонами ГАЗ-Газель.

Як свідчать спостереження транспортного відділу підприємства, середній тоннаж одного рейсу по місту – 1 тонна - цілком дозволяє розміщувати весь необхідний асортимент продукції і не допустити пересорт при розвантаженні під час кільцевої розвозки вантажниками-експедиторами. З цього випливає, що для транспортного забезпечення власної збутової мережі економічно оптимальним є використання автомобілів ГАЗ-Газель, до того ж дизельне паливо є дешевшим за бензин (9,84 грн за літр у порівнянні з 10,49 грн за літр станом на січень 2012 року [23]

Якщо у цьому випадку також співпрацювати з посередниками на умовах самовивозу останніми продукції зі складу ПАТ «Харківська бісквітна фабрика», то можна взагалі відмовитись від автомобілей ЗИЛ-Бичок тоннажем 3 тонни, що позначиться на значній економії оборотних активів підприємства.

3.2 Робота над покращенням пакування продукції

У ході здійснення збуту продукції пакування товарів відіграє особливу роль, так як від якості упаковки може залежати збереження товарного вигляду і якості продукції в цілому. Крім того, для товару на вагу пакування є єдиною умовою його здатності до транспортування.

Літо 2011 року також було показовим відносно високих температур, що також підштовхує виробників до розробки нових видів пакування, яке б забезпечувало більш тривале зберігання основних властивостей продукції, наприклад, знижувало плавкість шляхом захисту від потрапляння прямих сонячних променів тощо.

Також динаміка ринку кондитерських виробів останніх років є показовою щодо тяжіння споживачів до мілкоштучного товару, де якість упаковки вже посить характер конкурентної переваги.

З огляду на це ПАТ «ХБФ» прагне продовжувати вдосконалення системи пакування продукції, що також повинно стосуватись і безпосередньо пакування пыд час транспортування.

Так у вересні 2011 р. на виробниче підприємство почало поступати сучасні пакувальні автомати. «Завдяки новому обладнанню, ми, з одного боку, підвищуємо якість упаковки, покращуємо збереження продукції і уникаємо вливу людського фактору, з іншого – розширюємо власні виробничі потужності, оскільки зможемо випускати новий асортимент», - відмітила голова компанії. [19]

3.3 Розширення функціональних можливостей автоматизації збутової логістики шляхом залучення систем DRP і DRM