Процеси оптимізації використання збутового потенціалу промислових підприємств, страница 30

Так як основним методом збуту готової продукції ПАТ «Харківська бісквітна фабрика є використання непрямих каналів із залученням посередника (дистриб’юторів та оптових посередників), для координації логістичних процесів у ході взаємодії з даними посередниками недостатньо мати лише автоматизовану систему управління складом виробника, якою по суті є
1С-Логістика: Управління складом.

З цією метою на підприємстві впроваждують систему управління та планування розподілу продукції DRP (distribution requirement planning), що дає змогу не тільки враховувати кон’юктуру ринку, а й активно впливати на неї. Ця система забезпечує стійкі зв’язки між постачанням, виробництвом та збутом продукції. При управлінні на першому рівні здійснюється агреговане планування з використанням прогнозів та даних про замовлення, що фактично надійшли. На другому рівні формується графік виробництва, складається спеціалізований план із зазначенням конкретних дій, кількості комплектуючих та готової продукції. На третьому рівні здійснюється розрахунок потреби у матеріальних ресурсах та виробничих потужностях під графік виробництва.

Дана система дає змогу прогнозувати з тим чи іншим ступенем ймовірності ринкову кон’юктуру, оптимізувати логістичні витрати за рахунок скорочення транспортних витрат і витрат на товарорух, дозволяє планувати поставки та запаси на різних рівнях ланцюга розподілу, сприяє здійсненню інформаційного забезпечення різних рівнів ланцюга розподілу з питань ринкової кон’юктури. Важливою функцією системи DRP є планування транспортних перевезень. У ній обробляються заявки на транспортне обслуговування, виправляються графіки перевезень.

Крім того, підприємству слід у процесі автоматизації збутової логістики включити також і систему DRM ( Distributor Relationship Management). Дана інформаційна ситема направлена на управління взаємовідносинами саме з дистриб’юторами.

3.4 Надання переваги непрямим каналам збуту

Як показує практика, використання власної збутової мережі для
ПАТ «Харківська бісквітна фабрика» є найбільш витратним з точки зору забезпечення складування і транспортування продукції. Тому економічно вигідним є залучення більшої кількості посередників одного рівня, тобто збільшення ширини каналу, за умови, що посередником буде оптова компанія чи дистриб’ютор, який може надати власні складські приміщення та має власний автопарк.

Для компанії є пріорітетним заключення довгострокових договорів з подібними посередницькими організаціями на взаємовигідних умовах, наприклад, за умови надання великої партії продукції зі знижкою за умови її самовивозу.

Крім того, як зазначалось раніше, звернення до непрямих каналів збуту у цьому випадку гарантує більше охоплення ринку і швидке і більш повне проникнення широкого асортименту продукції у нього.


Висновки

Логістика збуту промислового підприємства, або логістика розподілу, - це функціональна сфера логістики, завданням якої є управління логістичними функціями та операціями просування готової продукції і супутнього логістичного сервісу від виробників до кінцевих споживачів.

Збутова логістика охоплює весь ланцюг системи розподілу: маркетинг, транспортування, складування тощо. Збутва логістика – це ще й утотожнення маркетингової логістики, оскільки ефективна організація збуту вимагає також відповідно виконаних завдань стратегій маркетингу. Логістика збуту приділяє увагу фізичному розподілу продукції, що розпочинається з етапу виробництва, а далі через етап складування та за допомогою транспортних засобів товар має бути доставлений у потрібний час і потрібне місце з найменшими витратами. Саме таким чином продукція передається до споживача.

Підприємства мають альтернативи в організації розподілу свого продукту. В їх основі лежить принципова орієнтація виробника на задоволення різноманітних запитів кінцевого споживача або на побудову такої системи розподілу, яка була б ефективна як для самої фірми, так і для посередників.