Процеси оптимізації використання збутового потенціалу промислових підприємств, страница 8

o  кількість готової продукції, що реалізується, за певні проміжки часу;

o  наявність і розміри залишків готової продукції на складі;

o  кількість випадків і розміри штрафних санкцій за порушення підприємством умов реалізації (відвантаження) готової продукції покупцями та ін.

Будь-яка заминка зі збутом означає, що виробник не отримує необхідних йому грошових надходжень, а тому це може або порушити безперервність процессу виробництва, або призвести до різкого росту витрат на процентні платежі, які пов’язані з ростом боргових забов’язань підприємства перед банком, який в свою чергу предоставляє виробникові додаткові кредити понад їх звичайні розміри.

Зв’язок збуту із загальною діяльністю підприємства. Оскільки збут приносить грошову виручку виробникові, тому не існує таких сторін діяльності підприємства, з якими б збутова діяльність не була би пов’язана у більшій чи меншій мірі.

Збут тісно пов’язаний не лише з постачанням, але і із власне процесом виробництва, з плануванням, з маркетингом і фінансами на підприємстві і т.д.

Як вже зазначалось раніше, перелічені вище процеси передують основним функціональним процесам збутової діяльності: зберіганню готової продукції, її продажу та відправлення покупцю. Тому виникає необхідність детального розкриття кожного з цих основних функціональних процесів.

Функція зберігання готової продукції. Основна відміннність складської функції збуту від анологічної функції процесу постачання полягає в тому, що вона в повній мірі націлена на процес продажу готової продукції, а не на процес її споживання.

Дана функція звичайно складається з наступних процедур, які йдуть одна за одною:

1)  приймання продукції на зберігання і організація її зберігання на складі готової продукції;

2)  упаковка продукції;

3)  підготовка продукції до відправки покупцю.

Зберігання готової продукції звичайно здійснюється на складі готової продукції, який звичайно розміщується окремо від складів сировини і матеріалів, які необхідні для процесу виробництва.

Дані операції виконуються силами і засобами самого виробника, і пов’язані з ними витрати збільшують сукупну вартість продукції, що реалізується.

Приймання і накопичення готової продукції. Готовая продукція є результатом роботи відповідних виробничих ланок підприємства. У самих цехах, як правило, нема місця для зберігання готової продукції, які звичайно представляють собою складські приміщення, але це може бути і просто місце для стоянки, наприклад, готових автомобілей.

Готова продукція поступає на склад поступово і відправляється з нього звичайно тоді, коли збереться така її кількість, що називається транспортною партією, яку вже доцільно відправляти відповідним видом транспорту. Складські служби ведуть приймання переданої їм готової продукції за кількістю і якістю. У деяких надзвичайних випадках на склад може поступити продукція, яка з причин відсутності якої-небудь деталі ще повнісю не готова до відвантаження, проте не може чекати на цю деталь у виробничих цехах, щоб не переривати процес виробництва наступних виробів. У цьому випадку «доведення» готової продукції здійснюється вже у місцях її зберігання, і це обходиться досить дорого підприємству, оскільки виробник, звичайно, не буде такого роду надлишкові витрати на виробництво.

Упаковка виготовленої продукції. Як правило, пакувальні процеси здійснюються саме на складі готової продукції, але частково вони можуть здійснюватись і в самому ході процесу виробництва, якщо це не витікає із його специфіки.

У залежності від специфіки упаковки виробник або купляє її на ринку, або більшою мірою виготовляє самостійно у спеціальному підрозділі – тарному цеху.

Пакувальна операція має дуже важливе значення, оскільки продукція має бути доставлена до покупця в цілості і схоронності, скільки б часу і яким би транспортом не здійснювався процес її транспортування.