Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Матеріали мехатронних пристроїв", страница 36


Рисунок 8.2 – Параметри вимірюваних зразків

Таблиця 8.1 – Параметри досліджуваних зразків

Номер зразка

Розмір, мм

Число

витків

Щільність, кг/

dH

dBH

h

1

16

8

7

70

56

4,8

2

10

6

5

56

44

4,8

3

6

3

4

52

48

4,8

8.3 Опис лабораторної установки

Лабораторна установка (див. рис. 4.1) має генератор; лабораторний макет із досліджуваними зразками; два вольтметри; осцилограф; термічну шафу; електронний пристрій для виміру температури.

8.4 Порядок виконання роботи і методичні вказівки з її виконання

1. Зібрати схему для вимірів. Ввімкнути й прогріти звуковий генератор і осцилограф. Зменшити вихідну напругу генератора до нуля, виставити промінь осцилографа в центрі екрану, підготовити термошафу для включення.

2. Ввести невелике горизонтальне й вертикальне посилення на осцилографі. Регулятором вихідної напруги генератора підвищити напругу  з таким розрахунком, щоб довести зразок до насичення, тобто отримати на екрані межову петлю гістерезису. Ручками горизонтального й вертикального посилення осцилографу установити розмір петлі, зручний для спостереження та звітів. У подальшому ручки горизонтального й вертикального посилень не чіпати. Зменшити напругу генератора до нуля та почати виконувати лабораторну роботу.

3. Зняти залежність  на двох частотах. Рекомендовані значення = 2-20 кГц.

Значення вибирати від 0,2-1,0 В до насичення зразка. Вимірювання потрібно проводити по екрану осцилографу.

Одночасно з вимірами перенести на міліметровий папір відповідні петлі гістерезису. На рисунках обов’язково відмітити вертикальну й горизонтальну вісі екрану осцилографу.

4.Розрахувати Н, В й  за формулами:

, ;                               (8.5)

                                                  ;                              (8.6)