Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Матеріали мехатронних пристроїв", страница 21

7.  Перевимикач "Довжина хвилі" повернути вправо (положення 2). Зняти показники мікроамперметра і дані занести в таблицю 5.1. При таких переходах збудженні електрони із валентної зони в зону

8.  Перевимикач "Довжина хвилі" встановити у крайнє ліве положення (1).

9.  Тумблер "Матеріали" встановити в положення 2.

10.  Виконати операції, які передбачені пунктами 7.6 і 7.7.

11.  Використовуючи дані таблиці 5.1, розрахувати значення Іф/Іфмакс для кожної із довжин хвиль, які передбачені в таблиці 9.2.

12.   

                                  ,                 (5.1)

де  – фототік I мкА, виміряний мікроамперметром при відсутності випромінювання на фоторезисторі (положення I перевимикача «Довжина хвилі»);

       максимальне значення Іф, яке визначають за мікроамперметром макету.

13.  Установити тумблер «Матеріал» у положенні 1, перевимикач «Довжина хвилі» в крайнє ліве положення.

14.  Тумблер «Освітлення фоторезистора» встановити в положення «Вкл.».

15.  Плавно повертаючи ручку регулятора напруги освітлення, контролюючи освітленість за люксметром, визначити значення фототоку Іф за мікроамперметром для кожного фіксування значення Е (освітленістю).

16.  Отримані дані занести в табл. 5.3.

17.  Установити тумблер «Матеріали» в положення 2.

18.  Виконати дії, аналогічні, які передбачені в п. Отримані дані занести в табл.5.3.

№ виміру

1

2

3

4

5

6

7

S

9

10

11

12

Освітлення Е, лк

фототік 1 зразка Іф мкА

фототік 2зразка Іф мкА