Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Матеріали мехатронних пристроїв"

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

До друку допускаю

Перший проректор

_______________ проф.В.В. Семенець

"____" _______________ 2006 р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторних робіт

з дисципліни " Матеріали мехатронних пристроїв "

для напряму підготовки 0914 – “ Ком’пютеризовані системи,

автоматика та управління ”

Всі цитати, цифровий, фактичний

матеріали і бібліографічні відомості

перевірені, написання одиниць

відповідає стандартам

Упорядник О.Г. Костюк                                          „Затверджено”

В.О. Алексєєв                               кафедрою ТАПР РЕС та ЕОС

Р.Ю. Аллахверанов                Протокол № 19 від “03”01.2006 р.

Відповідальний за випуск                                                   І.Ш. Невлюдов

Начальник методичного відділу                                         П.С. Ковтун

Начальник КВВУ ВВПЦ                                                     Б.П. Косиковська

Відповідальний за випуск НМЛ

на факультеті                                                                         О.Г. Костюк

Поз.

Харків 2006

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторних робіт

з дисципліни " Матеріали мехатронних пристроїв "

Харків 2006

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторних робіт

з дисципліни " Матеріали мехатронних пристроїв "

для напряму підготовки 0914 – “ Ком’пютеризовані системи,

автоматика та управління ”

Затверджено

кафедрою ТАВР

Протокол № 37 від 23. 05.06 р

Харків 2006

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Матеріали мехатронних пристроїв" для студентів напряму підготовки 0914 – “Компютеризовані системи, автоматика та управління” усіх форм навчання / Упоряд.: Костюк О .Г., В.О. Алексєєв, Р.Ю. Аллахверанов– Харків: ХНУРЕ, 2006.- 73 с.

         Укладники: Костюк О .Г.

       Алексєєв В.О.

        Аллахверанов Р.Ю.


ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………..……5

1  Дослідження електричної міцності діелектриків, які використовують у

виробництві електронних апаратів………………………………………………7

  Мета роботи…………………………………………...…...……...………..7

  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів………..7

  Опис лабораторної установки…………………………………………….7

  Порядок виконання роботи та методичні вказівки з її виконання……...9

  Зміст звіту…………………………………………………………………10

  Контрольні запитання та завдання………………………………………10

2  Дослідження діелектричної проникливості і тангенсу кута діелектричних втрат твердих діелектриків на високих частотах, які використовуються у

виробництві електронних апаратів..…...…...…………………………………..11

  Мета роботи………………………………………………………………11

  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів………11

  Опис лабораторної установки…………………………………………...12

  Порядок виконання роботи та методичні вказівки з її виконання…….13

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
1 Mb
Скачали:
0