Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Матеріали мехатронних пристроїв", страница 4

-  вивчити лекційний матеріал за темою лабораторної роботи;

-  вивчити викладений у методичних вказівках резонансний спосіб визначення електричної міцності діелектричних матеріалів; зрозуміти порядок роботи на лабораторній установці;

-  звернути особливу увагу на застережні заходи при роботі на установці;

-  підготовити протокол для запису результатів; отримати у викладача допуск до виконання роботи і завдання з досліджуваних матеріалів.

-  при підготовці до лабораторної роботи необхідно ознайомитися з теоретичним матеріалом, що викладений у [6, с. 182...223, 7, с. 89...105.].

1.3 Опис лабораторної установки

Схема включення пробійно-досліджувальної установки ілюструється на рис. 1.1 (1 – лабораторна пробивна установка ПІУ-лаб; 2 – приспособлення для установки зразків; 3 – кожух із діелектричного матеріалу, який попереджує доступ до частин приспособлення, що знаходиться під високою напругою; 4 – досліджуваний зразок; 5 – ванночка для рідкого діелектрика; 6 – нагрівач; 7 – термопара).

Рисунок 1.1 – Схема пробійно-досліджувальної установки

Студентам потрібно знати, що електрична міцність діелектрика – одна із основних йогопараметрів, яка характеризує працездатніть у зовнішньому електричному полі. Внаслідок цього, що діелектрики складаються із атомів і молекул, енергія іонізації яких має кінцеве значення, або іонів, енергія зв’язку яких у твердому тілі також кінцева, ці діелектрики мають кінцеву електричну міцність. Останнє означає, що при визначеній різниці потенціалів Vпp, яка прикладена до електродів, які замикають між собою досліджуваний зразок діелектрика, наступає пробій цього зразка. Електрична міцність – це відношення

                                                   ,                                  (1.1)

де h – відстань між електродами.

Пробій газоподібного діелектрика розвивається за рахунок іонізації складових його атомів молекул. Явище пробою газу залежить від ступеня однорідності електричного поля, в якому здійснюється пробій.

Однорідне поле може статися між плоскими електродами зі закругленими краями, а також між сферами, якщо відстань між ними не більше їх діаметра. Між електродами раптово виникає іскра, яка потім переходе в дугу, якщо джерело напруги має достатню потужність. На малих відстаннях між електродами електрична міцність значно збільшується, що пояснюється важкістю формування розряду.

Пробій газу в неоднорідному й однорідному полях помітно розрізняється. Неоднорідне поле виникає між двома вістрями, вістрям і площиною, проводами, між сферичними поверхнями при відстані між ними, яка перевищує радіус сфери й т.д. Особливістю пробою газу в неоднорідному полі є виникнення часткового розряду у вигляді корони в місцях, де напруга поля досягає критичних значень, із подальшим переходом корони в іскровий розряд і дугу при збільшенні напруги.

У твердій діелектриці розрізняють наступні види пробою: електричний (пов’язаний із процесом іонізації), тепловий (обумовлений електричними процесами, які супроводжують нагрівання) і електрохімічний (який викликаний електрохімічними процесами розкладу діелектрика).

Пробій технічно чистих рідких діелектриків пояснюється частковим перегріванням рідини й закипанням в областях міжелектродного простору, який містить найбільшу кількість домішок.

Порушення електричної міцності зразка починається звичайно з електричного пробою. Інтенсивне нагрівання викликає електрохімічні процеси і прискорює формування провідного каналу.

У неоднорідних діелектриків при повторюваних вимірах спостерігається суттєве розкидання значень електричної міцності. Це викликано тим, що в даному випадку механізм пробою має статистичну природу. Тому вимір електричної міцності проводять із посередництвом великої серії досліджень того самого зразка.