Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Матеріали мехатронних пристроїв", страница 40

Вид фазової діаграми визначає не тільки склад сплаву, але й пов’язує його з властивостями.

Академік М.С. Курнаков виявив закономірності відношення між компонентами сплаву й видом фазової діаграми (рис. .9.3: а ­­­­­–­­­ твердий  розчин; б ­­­­­­-­­­­­­ механічна суміш; в – інтерметалічне з’єднання; г – обмежений твердий розчин):

Подпись: температура

В

 
Подпись: властивості

В

 
 


                  %В                     %B                     %B                              %B  

                  а                         б                         в                                  г               

Рисунок 9.3Закономірності відношення між компонентами сплаву й видом фазової діаграми

1)  в однофазних сплавах типу твердих розчинів властивості змінюються в залежності від складу по плавним кривим або з максимумом, або з мінімумом;

2)  у сплавах, які являють собою суміші фаз, властивості мають середні пропорційні значення від властивості окремих фаз, тобто змінюються зі складом за лінійним законом;

3)  при утворенні хімічного складу компонентів на діаграмі “склад-властивість” йому відповідає перлом у зв’язку з особливими властивостями з’єднання, завдяки яким він може розглядатися як компонент;

4)  при складних фазових діаграмах графіки залежностей властивостей від складу є комбінацією кривих і прямих відрізків у залежності від структури сплавів.

Потрібно мати на увазі, що закономірності М.С. Курнакова не відносяться до властивостей, обумовлених взаємодією різних зерен сплаву, або тільки властивостями одного компонента, або однієї з фаз.

9.4 Порядок виконання роботи і методичні вказівки з її виконання

Бінарні сплави чотирьох типів із різними процентними співвідношеннями компонентів помістити в муфельну піч і довести до плавлення. Отримавши рідкий агрегатний стан у всьому об’ємі сплаву, почати повільне природне охолодження, ретельно фіксуючи швидкість зміни температури. При цьому необхідно точно зняти залежність зміни температури у часі на ділянці кристалізації сплаву.

За отриманими даними побудувати діаграму плавкості й фазову діаграму досліджуваного сплаву.

9.5 Зміст звіту

1.  Мета експерименту.

2.  Використана апаратура й обладнання.

3.  Методика проведення дослідження.

4.  Результати дослідження.

5.  Діаграма плавкості, фазова діаграма досліджуваного сплаву.