Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Матеріали мехатронних пристроїв", страница 25

де і  – питомий спротив і температурний коефіцієнт питомого спротиву, віднесенні до початку температурного діапазону, тобто температурі То;

      - питомий спротив при температурі Т.

Значення чистих металів у твердому стані близькі один до одного й тому наближено можна вважати .

6.3 Опис лабораторної установки

Усклад лабораторного обладнання входять:

1. Лабораторний макет.

2.  Вимірювач спротиву типу омметр типу Р380.

Лабораторний макет включає в себе нагрівач потужністю 65 Вт, електронну систему регулювання напруги на нагрівачі, електронну систему контролю температури, а також набір зразків досліджуваних матеріалів, установлених на нагрівачі.

Структурна схема лабораторного макету наведена на рис. 6.1.

НАГРІВАЧ

 

Система

регулювання

напруги

 
 

 


Рисунок 6.1 – Структурна схема лабораторного макету

6.4 Порядок виконання роботи і методичні вказівки з її виконання

1. Ознайомитися з обладнанням лабораторного макету, вивчивши його структурну схему

2.  Вивчити порядок проведення вимірів на вимірювачі спротиву – омметра типу Р380 (див. Додаток до методичних вказівок за даною лабораторною роботою). Підключить пристрій типу до мережі 220 В, тумблер «Мережа» поставити в положення «Вкл.». Установити на пристрої межі виміру.

3. Підключити лабораторний макет до вимірювача спротиву типу Р380. Виміряти спротив досліджуваних зразків при кімнатній температурі, підключаючи їх по черзі до вимірювача спротиву, використовуючи перемикач «Досліджуваний матеріал» лабораторного макету.

Дані виміру занести в таблицю 6.1.

4. Підключити лабораторний макет до мережі 220 В. Тумблер «Мережа» на макеті поставити в положення «Вкл.».

Ручкою регулювання напруги на лабораторному макеті «Температура» установити на нагрівачі напругу, яка дорівнює 40В, контролюючи його величину за стріловим пристроєм макету.

5. Прогріти нагрівач протягом 5...10 хв до встановлення стабільної температури, контролюючи її за стрілочним пристроєм. Виміряти спротив зразків, по черзі підключаючи їх до вимірювачу спротиву.

Отримані результати занести в табл. 6.1.

Таблиця 6.1– Результат вирахувань

№ вим.

Встановлена температура,

°С

№ зразка

Вимірянийспротив, Ом

,Ом

1

20

1

2

3

4

5

2

50

1

2

3

4

5

3

80

1

2

3

4

5

...

8

220

1

2

3

4

5