Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Матеріали мехатронних пристроїв", страница 2

  Зміст звіту…………………………………………………………………15

  Контрольні запитання та завдання………………………………………15

3  Дослідження властивостей п’єзоелектриків, які використовуються у

виробництві електронних апаратів……………………………………………..17

  Мета роботи………………………………………………………………17

  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів………17

  Опис лабораторної установки…………………………………………...19

  Порядок виконання роботи та методичні вказівки з її виконання…….20

  Зміст звіту…………………………………………………………………20

  Контрольні запитання та завдання………………………………………21

4  Дослідження властивостей сегнетоелектриків, які використовуються у

виробництві електронних апаратів……………………………………………..22

  Мета роботи………………………………………………………………22

  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів………22

  Опис лабораторної установки…………………………………………...22

  Порядок виконання роботи та методичні вказівки з її виконання…….25

  Зміст звіту…………………………………………………………………27

  Контрольні запитання та завдання………………………………………27

5  Дослідження параметрів напівпровідникових матеріалів, які

використовуються у виробництві електронних апаратів……………………..28

  Мета роботи………………………………………………………………28

  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів………28

  Опис лабораторної установки…………………………………………...33

  Порядок виконання роботи та методичні вказівки з її виконання…….34

  Зміст звіту…………………………………………………………………36

  Контрольні запитання та завдання………………………………………36

6  Дослідження електричних властивостей металевих провідникових матеріалів, які використовують у виробництві електронних апаратів……………………37

  Мета роботи………………………………………………………………37

  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів………37

  Опис лабораторної установки…………………………………………...41

  Порядок виконання роботи та методичні вказівки з її виконання…….41

  Зміст звіту…………………………………………………………………44

  Контрольні запитання та завдання………………………………………44

7  Визначення характеристик магнітних матеріалів, які використовують у

виробництві електронних апаратів……………………………………………..45

  Мета роботи………………………………………………………………45

  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів………45

  Опис лабораторної установки…………………………………………...45

  Порядок виконання роботи та методичні вказівки з її виконання…….53

  Зміст звіту…………………………………………………………………54

  Контрольні запитання та завдання………………………………………55

8  Дослідженняхарактеристик магнітних матеріалів, які використовують у РЕА в температурному діапазоні…………………………………………………….56

  Мета роботи………………………………………………………………56

  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів………56

  Опис лабораторної установки…………………………………………...59

  Порядок виконання роботи та методичні вказівки з її виконання…….59

  Зміст звіту…………………………………………………………………61

  Контрольні запитання та завдання………………………………………61

9  Дослідження властивостей сплавів, які використовують у виробництві

електронних апаратів……………………………………………………………62

  Мета роботи………………………………………………………………62

  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів………62

  Опис лабораторної установки…………………………………………...62

  Порядок виконання роботи та методичні вказівки з її виконання…….66

  Зміст звіту……………………………………………………...…………66

  Контрольні запитання та завдання……………………………………....66

Перелік посилань……………………………………………………………………67