Введення у файлові системи, страница 24

У завантажувальному секторі, крім програми початкового завантаження ОС, зі зсувом 0Ah розташовується BPB - блок параметрів BIOS, що містить характеристики логічного диску, які активно використовуються дисковими драйверами. Усі ці параметри розташовуються на самому початку сектору. Формат цієї області для файлових систем FAT12 і FAT16, які працюють з операційною системою MS-DOS починаючи з версії 4.0, представлено в таблиці 4.1.

Поле безумовного переходу BS_JmpBoot може мати два формати, які відповідають двом різним типам інструкцій переходу процесора х86 для обходу формованої зони сектора і передачі керування завантажувальній програмі, що розташовується зі зсувом 30h.

Таблиця 4.1 – Структура початкової ділянки завантажувального сектору для FAT12 і FAT16

Найменування елементу

Зсув

Розмір,

Байт

Опис

1

2

3

4

BS_JmpBoot

00h

3

Інструкція переходу (jmp) на програму початкового завантаження ОС

BS_OEMName

03h

8

Абревіатура фірми-виготовлювача і номер версії операційної системи, наприклад: "IBM 4.0"

BPB_BytsPer5ec

0Ah

2

Блок параметрів BIOS (BPB). Число байтів у секторі (завжди 512)

BPB_SecPerClus

0Dh

1

Число секторів у кластері

BPB_RsvdSecCnt

0Eh

2

Число резервних секторів у «резервній» області розділу, починаючи з першого сектора розділу

BPB_NumFATs

10h

1

Число таблиць FAT у розділі (завжди дорівнює 2)

BPB_RootEntCnt

11h

2

Для FAT12 і FAT16 — кількість 32-байтних дескрипторів файлів у кореневому каталозі (для FAT16 – 512); для FAT32 це поле має значення 0

BPB_TotSecl6

13h

2

Загальне число секторів у розділі (якщо дане значення 0, то число секторів задається полем BPB_TotSec32)

BPB_Media

15h

1

Тип носія інформації (див. табл. 4.2)

BPB_FATSzl6

16h

2

Для FAT12 і FAT16 — кількість секторів, зайнятих однією копією FAT; для FAT32 поле має значення 0