Введення у файлові системи, страница 8

Максимальну ємність магнітних носіїв обмежує теоретична межа ("суперпарамагнетична межа"). Зв'язана вона з щільністю запису магнітних областей та впливом одна на одну. Дослідження показують, що цей феномен спостерігається при щільності запису близько 20 Gb на квадратний дюйм. Компанією Quіnta Corporatіon запропоновано вінчестер з оптичною підтримкою OAW (Optіcally Assіsted Wіnchester). Диск OAW покритий шаром аморфної (а не кристалічної) композиції рідкоземельних металів, що забезпечує високу поверхневу щільність запису. Замість магнітної головки використовується лазерний робочий вузол зі світловодом із надточною системою фокусування лазерного променя на поверхні носія. Під час запису промінь лазера прогріває ділянку поверхні носія до температури сплаву Кюрі і магнітні властивості прогрітої ділянки міняються. Запис займає усього декілька наносекунд. Для читання лазер переключається в режим роботи зі зниженою потужністю. Намагніченість поверхні запису визначається по поляризації відбитого лазерного променя як і в магнітооптичних дисках.

2.3 Привід головок та сервосистема

В початковому стані головки знаходиться за межею робочої поверхні диску в зоні парковки, де вони можуть зафіксуватися, не причинивши пошкоджень диску. Щільність повітря, яке захоплене поверхнями дисків, стає достатньою для подолання сили притиску головок до поверхні і підняття їх над поверхнями дисків. З цього моменту і до зменшення швидкості нижче критичного рівня, головки "летять" на повітряній подушці і зовсім не торкаються поверхонь дисків. При досягненні дисками швидкості обертання, близької до номінального (3600, 5400, 7200, 10000 чи 15000 обертів за хвилину), головки виводяться з зони паркування і починають пошук спеціальних кодових послідовностей для стабілізації швидкості обертання дисків і точної установки головок на доріжки. Спеціальні кодові послідовності або сервовідмітки записуються у проміжках між ділянками даних, а у деяких моделях для цього виділяється окрема поверхня диску. В завершення підготовки диску до роботи проводиться тестування системи позиціювання шляхом перебору заданої послідовності доріжок. Якщо тестування проходить успішно, то контролер вінчестеру виставляє на зовнішній шині ознаку готовності і переходить у режим роботи з інтерфейсом.