Введення у файлові системи, страница 39

обсяг таблиці розміщення файлів збільшився, оскільки загальне число кластерів на розділі FAT32 більше, ніж на розділах FAT;

для мінімізації втрат місця на диску в FAT32 використовує кластери, розміри яких залежать від обсягу диску і можуть містити від 8 до 64 секторів;

кореневий каталог у FAT32 відсутній, замість цього в блоці BPB зберігається покажчик на початковий кластер каталогу, що допомога зняти обмеження на число записів у кореневому каталозі;

для обліку вільних кластерів, у зарезервованій області на розділі FAT32 знаходиться сектор, що містить число вільних кластерів і номер самого останнього використаного кластера. Це дозволяє системі при виділенні наступного кластера не перечитувати заново всю таблицю розміщення файлів;

застосування у файловій системі FAT32 32-розрядних елементів дозволяє працювати з дисками в 2 Тбайта (помножимо 4 294 967 296 різних 32-розрядних значень на 512 байт у секторі й одержимо 2 199 023 255 552 байт);

операційна система завжди передбачала наявність на диску двох екземплярів FAT, але використовувався тільки один з них. З переходом до FAT32 операційна система може працювати з любою із цих копій;

для прискорення доступу до диску вмонтовано програму дискового кэша VCACHE, яка завантажує всю FAT в оперативну пам'ять.

Список джерел

1.  Гук М., Аппаратные средства IBM PC. – СПб.: Питер, 1999. – 816 с.,ил.

2.  Капцов Л.Н., Физика элементов ЭВМ, – М.: МГУ, 1983. – 240с.

3.  Кулаков В., Программирование дисковых подсистем, – СПб.: Питер, 2002. – 768 с., ил.

4.  Кулаков В., Программирование на аппаратном уровне, – СПб.: Питер, 2003. – 848 с., ил.

5.  Минаси М, OS/2 Warp изнутри, СП, Питер, 1-2кн., 518, 500 с., ил.

6.  Мюллер Скотт, Модернизация и ремонт персональных компьютеров, М. Бином, 1997, 886 с., ил.

7.  Таненбаум Э., Архитектура компьютера, – СПб.: Питер, 2002. – 704 с., ил.

8.  А.В.Фролов, Г.В.Фролов, Операционная система MS–ДОС, М., Диалог-МИФИ, 1991, 483 с., ил.

9.  Хелен Кастер, Основы Windows NT и NTFS, М. Издательский отдел “Русская редакция” ТОО ”Channel  Trading Ltd.”, 1996, 440 с., ил.