Введення у файлові системи, страница 13

Vmax=Cmax*Hmax*Smax=1024*16*63*512=528 482 304 байт

Крім того, на швидкість роботи системи й ефективність використання дискового простору впливали наступні характеристики:

застосування крокових двигунів для системи переміщення головок не дозволяє швидко переміститься на обрану доріжку. Час позиціювання складає до 100 мілісекунд;

низька точність позиціювання вимагає створення досить широких магнітних доріжок, що обмежує кількість доріжок на диску і, отже, обмежує обсяг диску;

рівна кількість секторів на доріжці приводить до неефективного використання можливостей зовнішніх доріжок, тому що щільність запису на доріжках зменшується від центра до краю.

Подальший шлях підвищення ефективності дискових систем привело до заміни крокових двигунів поворотними сервоприводами на основі соленоїда і перехід до рівномірної щільності запису на всіх доріжках. Перехід до нових технологій дозволив збільшити обсяг дисків і швидкість обміну системи завдяки наступним  можливостям:

більша швидкість позиціювання поворотного сервопривода;

більша точність позиціювання поворотного сервопривода в порівнянні з кроковим двигуном дозволила застосувати поліпшені технології запису з більшою подовжньою і поперечною щільністю запису;

збільшення точності позиціювання головки і застосування поліпшених технологій запису дозволило збільшити щільність доріжок на диску, що дало додаткові можливості збільшити обсяг диску.

Застосування доріжок з перемінним числом секторів ускладнило тривимірну CHS адресацію інформації. Для рішення даної проблеми в конструкцією дисковода був уведений спеціальний мікроконтролер, який виконує перетворення тривимірного CHS адреса в одномірну (лінійну) адресу секторів. Такий вид адресації одержав назву логічної адресації блоків LBA (Logical Block Addressing) і застосовується в сучасних дискових системах.

2.5 Надійність збереження інформації

Довголіття дисковода залежить від дестабілізуючих факторів - перегріву елементів, збоїв енергопостачання, механічних пошкоджень.

Одна з основних технологій забезпечення надійності жорстких дисків S.M.A.R.T. (Self-Monіtorіng Analysіs and Reportіng Technology), яка заснована на внутрішній оцінці стану диску, полягає в створенні механізму пророкування можливого виходу з ладу жорсткого диску і запобігання тим самим утрати даних. Для аналізу надійності жорсткого диску використовуються дві групи параметрів. Перша група характеризує параметри природного старіння жорсткого диску: кількість циклів включення/вимикання (старт/стоп); кількість оборотів двигуна за час роботи; кількість переміщень голівок.