Введення у файлові системи, страница 17

Тривалість запису бітового елемента зменшилося з 4 мікросекунд до 2,6 мікросекунд, що дозволило зменшити тривалість запису байта інформації з 32 мікросекунд до 26 мікросекунд. Застосування RLL методу дозволило відмовитися від поділу потоку інформації на дані і синхроімпульси на будь-якому тимчасовому інтервалі запису в 7,8 мікросекунд для серії даних з двома нулями підряд.

В даний час у накопичувачах на жорстких дисках використовуються різні модифіковані методи запису із груповим кодуванням. Наприклад, метод ARLL (Advanced Run Lіmіted Length,  - поліпшений метод RLL) з логічним ущільненням даних та підвищеною частотою обміну між контролером і жорсткими дисками. Випускаються також пристрої з апаратною компресією даних на рівні інтерфейсу або контролера в які використовується простий арифметичний стиск інформації перед записом і після зчитування. Більшість сучасних вінчестерів використовує методи RLL чи ARLL.

PRML технологія запису інформації на магнітні носії. Нова технологія запису і читання інформації з магнітних носіїв PRML (Partіal Response Maxіmum Lіkelіhood) прийшла з області телекомунікацій. Технологію, яку можна перевести як максимальна правдоподібність при неповному відгуку, було розроблена для обміну інформацією в складних умовах.

Традиційна технологія магнітного запису використовує аналогові пікові детектори для відтворення записаного сигналу. Однак підвищення щільності збереження даних приводить до посилення міжбітових переходів. При збільшенні щільності запису значно проявляється міжсимвольна інтерференція (іnter-symbol іnterference, ІSІ), яка виникає у результаті взаємного накладення аналогових сигналів, що надходять з головок читання/запису при збільшенні швидкостей. Дану проблему традиційно вирішували шляхом віддалення піків друг від друга при читанні, що приводить до збільшення бітових осередків на магнітному носію і негативно позначається як на ємності, так і на продуктивності роботи жорстких дисків.

Технології PRML замість прямого перетворення сигналу використовує його порівняння з набором зразків, і на підставі максимальної подібності (правдоподібності) робиться висновок про прийом того або іншого машинного слова. Застосування технології PRML разом з кореляційною обробкою підвищує імовірність відтворення інформації.