Введення у файлові системи, страница 21

Головний запис завантаження зарезервований для програми початкового завантаження BIOS (ROM Bootstrap routine). До складу MBR входять «завантажувальний запис» (MSB). Запис MSB забезпечує передачу керування на завантажувальний сектор активного розділу.

Завантаження операційної системи з жорсткого диску представляє двоступінчастий процес. Спочатку модулі ініціалізації BIOS зчитують головний завантажувальний запис у пам'ять за адресою 0000:7C00 і передають йому керування. Якщо активних розділів декілька, виводиться повідомлення про необхідність вибору активного розділу. Після знаходження активного розділу, головний завантажувальний запис зчитує перший сектор розділу в оперативну пам'ять. Цей сектор містить завантажувальний запис, якому і передається керування. Завантажувальний запис активного розділу виконує завантаження операційної системи, яка знаходиться в активному розділі. Такий двоступінчастий метод дозволяє виконувати завантаження в залежності від самої операційної системи. Тому кожна операційна система має свій власний завантажник. Фіксованим є тільки розташування завантажувального запису - перший сектор активного розділу.

Наприкінці першого сектора жорсткого диску розташовується таблиця розділів диску (Partition Table). Ця таблиця містить чотири елементи розміром 16 байт, які описують до чотирьох розділів диску: розташування і розмір розділів в секторах, а також про призначення розділів (таблиця 3.3).

Розділи диску бувають активними чи неактивними. Активний розділ може використовуватися для завантаження операційної системи. Диск може містити одночасно кілька активних розділів, які можуть належати різним операційним системам.

В останніх двох байтах першого сектора знаходиться значення 55AAh. Це ознака таблиці розділів (сигнатура таблиці розділів).

Навіть використовуючи всі елементи таблиці розділів для створення логічних дисків, неможливо створити більш чотирьох дисків. У розширеному розділі MS-DOS можна створити будь-яку кількість логічних дисків.

Якщо байт коду системи має значення 5, то на початку відповідного розділу розташовується сектор, що містить таблицю логічних дисків. Фактично ця таблиця є розширенням таблиці розділів диску, розташованої в найпершому секторі фізичного диску.

Таблиця логічних дисків має формат, аналогічний таблиці розділів диску, але містить тільки два елементи. Один з них указує на перший сектор логічного диску MS-DOS, він має код системи 1 чи 4. Другий елемент може мати код системи 5 чи 0. Якщо цей код дорівнює 5, то елемент указує на наступну таблицю логічних дисків. Якщо код системи дорівнює 0, то відповідний елемент не використовується.