Введення у файлові системи, страница 16

Розвитком MFM-модуляції послужила Міллеровська модифікована частотна модуляція (MMFM), що зменшує кількість синхроімпульсів при ідентифікації нульових біт. Синхроімпульси формуються, якщо в попередньому біті не було одиничного біта інформації чи синхроімпульсу. MMFM-модуляція застосовується відносно рідко через строгі вимоги до синхронізації і необхідності безупинно аналізувати потік даних. На рисунку 2.6 представлені часові діаграми розглянутих методів магнітного запису.

Рисунок 2.6 — Часові діаграми методів магнітного запису

Використання методів перекодування даних при запису на магнітні диски. Роботи з підвищення щільності запису привели до відмови від синхроімпульсів і заміни її механізмом перекодуванням вхідної інформації і введення надмірності інформації. Механізм перекодування вхідної інформації для магнітного запису інформації було запропоновано в 1986 році компанією IBM, в якому кодується не окремі дані, а ціла група. Цей метод отримав назву запису із груповим кодуванням (Run Lіmіted Length - RLL) або RLL-метод. В основу метода RLL закладені обмеження на кількість послідовно розміщених нулів та одиниць, що дозволяє відмовитися від використання синхроімпульсів для можливості розрізнення окремих біт даних.

Запропонований метод 2,7 RLL (RLL – модуляція) обмежує кількість послідовно розміщених нулів до двох, а одиниць – до семи. При цьому можна записати за один перехід стану намагніченості диску до 2 біт з нульовим значенням, або до семи біт з одиничним значення.

При кодуванні по методу RLL кожний байт розбивається на напівбайти, які заміняється 5-и бітовим кодами. В цих кодах не повинно бути більше двох нулів підряд та повинна бути хоча б одна зміна напрямку магнітного потоку. При виборі 5-и бітового коду потрібно враховувати, що обмеження на кількість нулів відноситься також  до всього запису даних. З можливих 32 комбінацій таким вимогам відповідають лише 16 кодів, що представлені в таблиці 2.1. Метод RLL підвищує обсяг інформації на доріжці приблизно на 50%.

Таблиця 2.1 — Таблиця відповідності напівбайт і кодів RLL

Напівбайт

Код RLL

Напівбайт

Код RLL

0000

11001

1000

11010

0001

11011

1001

01001

0010

10010

1010

01010

0011

10011

1011

01011

0100

11101

1100

11110

0101

10101

1101

01101

0110

10110

1110

01110

0111

10111

1111

01111