Введення у файлові системи, страница 11

На роботу дисків впливає також нагрівання пластин, що приводить до зміни їх фізичних розмірів. Для забезпечення надійного зчитування даних застосовується рекалібровка системи головок.

Трек диску розбивається на області, що мають різне призначення :

сервополя (servo fіelds) призначені для точного позиціювання головки над треком;

поля синхронізації (synchronіzatіon fіelds) і ECC–поля з контрольними сумами (ECC fіelds) використовуються при зчитуванні даних;

ідентифікаційні ІD-поля (ІD fіelds);

поля (сектори) з даними (data fіelds);

порожні поля (gap) використовуються як резервний простір для переміщення даних зі збійних ділянок треку.

Схема розташування зон даних [3] добре можна простежити на гнучких дискетах. Розташування інформації на доріжці дискети приведено на рисунку 2.2. Для визначення початку доріжки служить індексний датчик, утворений індексним отвором на дискеті і світлодіодом. На початку доріжки записується синхронізуючий проміжок доріжки, що містить 80 байт з кодом 4Еh. Наступне поле визначає заголовок доріжки і представлено трьома блоками:

SYNC – поле синхронізації контролера (12 байт коду 00h);

IAM — мітки заголовка доріжки (3 байти коду З2h і байта 0FCh);

GAP1 — резервна дільниця заголовка доріжки (50 байт коду 4Еh).

Рисунок 2.2 –Розташування зон даних на доріжці магнітного диску

Кожна доріжка закінчується зазором доріжки (резервні поля), що містить ланцюжок байт із кодом 4Eh. Розмір зазору доріжки залежить від швидкості обертання диску, довжин секторів і інших проміжків. Весь інший простір доріжки розбитий на послідовність секторів (S1 – Sn) і супровідних їх міжсекторних проміжків (GAP4) з кодом 4Eh.

Слідом за заголовком доріжки розміщаються фізичні сектори. Формат сектора приведений на рисунку 2.3. Кожен сектор має розмір 574 байта при розмірі блоку даних 512 байт і складається з трьох полів:

IDSEC — ідентифікатор сектора (22 байта);

GAP2 — проміжки ідентифікатора (22 байта з кодом 4Eh);

DSEC — блок даних (530 байт).

Ідентифікатор сектору IDSEC складається з маркеру ідентифікатора IDSECM і ідентифікатора адреси сектора IDASEC.

Маркер ідентифікатора IDSECM складається з наступних полів: