Введення у файлові системи, страница 19

Для Microsoft розділи розміщаються в наступному порядку:

«первинний» розділ Microsoft (Primary Partition);

розширений» розділ Microsoft (Extended Partition);

розділи інших операційних систем (Non-DOS Partitions).

Первинний розділ присутній на диску в обов'язковому порядку, а всі інші створюються при необхідності користувачем. Порядок «основний розділ – розширений розділ – розділи не-DOS» на практиці не завжди дотримується. Розміри розділів визначаються користувачем у процесі виконання процедури початкової розмітки диску за допомогою утиліти FDisk чи іншими програмами, наприклад Partition Magic.

Програма fdisk.exe дозволяє створити один первинний розділ MS-DOS і один розширений розділ . Первинний розділ повинний бути активним, він використовується як диск С: і з нього виконується завантаження операційної системи. Розширений розділ розбивається програмою fdisk.exe на логічні диски D:, E: і т.д. Операційні системи Microsoft розподіляють букви-імені дисків у такий спосіб: імена А: і В: закріплені за гнучкими дисками незалежно від знаходження їх в даній конфігурації комп'ютера; розділи жорстких дисків одержують імена, починаючи з С: (спочатку імена одержують основні розділи, а вже потім іменуються логічні диски розширених розділів); при вибору імен спочатку вибираються Master- Slave диски каналу 0, а потім послідовно диски інших каналів; розділи, що не мають організації типу FAT, можуть ігноруватися операційною системою Microsoft (ставати «невидимими») і імена їм не привласнюються.

Розділи кодуються для визначення наявності і положення на диску основного і розширеного розділів. Для операційної системи Microsoft коди розділів представлені таблиця 3.1 [8]. Після виявлення потрібного розділу, його розмір і координати можна прочитати з відповідних полів запису таблиці розділів. Незалежно від використовуваного фізичного способу адресації, координати задаються й у форматах CHS і LBA, оскільки функції DOS і BIOS використовують обидва формати.

Таблиця 3.1 – Коди розділів операційних систем Microsoft

Розділ

Розмір

Файлова система

Введений

в ОС

Код

Вид

00h

Невідома система

0lh

DOS FAT12

0-15 Мбайт

FAT12

MS-DOS 2.0

04h

DOS FAT16

16-32 Мбайт

FAT16

MS-DOS 3.0

05h

DOS Extended

0-2 Гбайт

FAT16

MS-DOS 3.3

06h

DOS FAT16

32 Мбайт-2 Гбайт

FAT16

MS-DOS 4.0

07h

OS/2 HPFS

512 Мбайт - 2 Тбайт

HPFS

Windows NT ntfs

0Bh

Win95 FAT32

512 Мбайт-2 Тбайт

FAT32

Windows 95

0Ch

Win95 FAT321

512 Мбайт-2 Тбайт

FAT32

Windows 95

0Eh

Win95 FAT161

32 Мбайт-2 Гбайт

FAT16

Windows 95

0Fh

Win95 Extended1

512 Мбайт-2 Тбайт

FAT32

Windows 95