Введення у файлові системи, страница 27

Розходження в структурі завантажувальних секторів для різних типів FAT починаються зі зсуву 24h. Для FAT32 структура має вид, показаний у табл. 4.3.

Таблиці FAT на логічному диску з організацією FAT32 можуть бути дуже великі і для прискорення виконання операцій з FAT була введена структура FSInfo, яка розташована в секторі 1 резервної області.

Таблиця 4.3 – Структура завантажувального сектору для FAT32

Найменування елемента

Зсув

Розмір, байт

Опис

BPB_FATSz32

24h

4

Кількість секторів для копією FAT

BPB_ExtFlags

28h

2

Номер активної FAT. Біт 7 містить ознаку активності FAT (0 - зміни відбиваються у всіх FAT, 1– активною є одна копія, номер якої записаний у бітах 0-3). Інші розряди зарезервовані.

BPB_FSVer

2Ah

 2

Номер версії FAT32

BPB_RootClus

2Ch

4

Номер першого кластера каталогу (звичайно має значення 2)

BPB_FSInfo

30h

2

Номер сектора структури FSINFO у резервній області логічного диску (звичайно 1)

BPB_BkBootSec

32h

12

Номер сектора у резервній області логічного диску, який зберігає копію завантажувального сектора (звичайно 6)

BPB_Reserved

34h

1

Область, зарезервована для подальших розширень (повинна містити нулі)

BS_DrvNum

40h

1

Номер дисковода для переривання 13h (для дисководів гнучких дисків – від 0 до 3; для жорстких дисків номер ведеться з 80h)

BS_Reserved1

41h

1

Зарезервовано для Windows NT, має значення 0

BS_BootSig

42h

1

Ознака розширеного завантажувального запису (29h). Показує, що наступні три поля присутні.