Введення у файлові системи, страница 23

4 Логічні диски

4.1 Розміщення інформації на логічних дисках

Введення логічних дисків дозволило вирішити ряд питань:

подолання 32 Мбайтного обмеження обсягу диску для FAT16 шляхом розбивки фізичного диску на логічні диски. Кожен логічний диск не повинний перевищувати по обсязі 32 Мбайт;

у випадку ушкодження логічного диску пропадає тільки та інформація, що знаходилася на цьому логічному диску;

реорганізація і вивантаження диску маленького розміру виконується швидше, ніж великого;

на одному диску може знаходитися кілька різних операційних систем, розташованих у різних розділах. У ході початкового завантаження можливо вказати розділ диску, з якого повинна завантажуватися потрібна операційна система.

Внутрішня структура логічного диску відповідає фізичному диску. Логічний диск файлової системи типу FAT, складається з чотирьох основних областей (рис. 4.1), розташованих у наступному порядку [3]:

завантажувальний сектор (Boot Sector, BS);

область таблиць розміщення файлів (FAT1і FAT2);

область кореневого каталогу (не існує в FAT32);

область файлів і каталогів.

Рисунок 4.1– Організація даних на логічних дисках

Розміщення інформації на диску для файлових систем FAT12 і FAT16 однаково, але її структура міняється в залежності від версії ОС. Нова файлова система FAT32 [3] дозволила працювати з дисками великого обсягу, але збільшення обсягів даних привело до уповільнення роботи системи, що зажадало змінити структуру розміщення інформації на диску. Одна із відміностей полягає у введенні розділу FSInfo і розміщення кореневого каталогу в любій частині області даних.

Крім того створена в 6-ому секторі «резервна область» для збереження копії завантажувального сектора (Backup Boot Sector), яка дозволяє застрахуватися від виникнення помилки в момент запису інформації в завантажувальний сектор, унаслідок чого може бути утрачена вся інформація на логічному диску.

4.2 Організація завантажувального сектору

Перший сектор логічного диску (і перший сектор на системній дискеті) займає завантажувальний сектор (BOOT Sector, BS), який містить завантажувальний запис (Boot Record) і блок параметрів BIOS (BIOS Parameter Block, BPB). Завантажувальний запис зчитується з активного розділу диску програмою головного завантажувального запису (Master Boot Record) і запускається на виконання. Завдання завантажувального запису - виконати завантаження операційної системи. Кожен тип операційної системи має свій завантажувальний запис. Навіть для різних версій однієї і тієї ж операційної системи програма завантаження може виконувати різні дії.