Введення у файлові системи, страница 22

Крім того коди систем дисків несуть інформацію про поля границь логічних дисків. Якщо код системи дорівнює 1 чи 4, ці границі обчислюються відносно початку розширеного розділу. Для елемента з кодом системи 5 використовується абсолютна адресація (щодо фізичного початку диску).

Таблиця 3.3 – Елементи таблиці розділів диску

Зсув, байт

Розмір, байт

Опис

00h

1

Ознака активного розділу: 0 - для неактивного, 80h - для активного розділів диску

01h

1

Номер головки для початкового сектора розділу

02h

2

Номер сектора і доріжки для початкового сектора розділу у форматі функції читання сектора INT13h

04h

1

Код операційної системи (див. таблицю 3.1)

05h

1

Номер головки для останнього сектора розділу

06h

2

Номер останнього сектора розділу і доріжки (біти 0-5 – номер сектора, біти 6-7 – старші два біти 10-розрядного номера циліндра, біти 8-15 — молодші вісім біт номера циліндра)

08h

4

Відносний номер першого сектора розділу. Значення 0 відповідає доріжці 0, головці 0, сектору 1. Збільшенні відносного номера сектора відбувається в слідкуючій послідовності: номер сектора на доріжці, потім номер головки, і, нарешті, номер доріжки. Для обчислення відносного номера сектора можна використовувати наступну формулу:

RelSect=(Cyl*Sect*Head)+(Head*Sect)+(Sect -1),

де: Cyl - номер доріжки, Sect - номер сектора на доріжці, Head – номер головки.

0Ch

4

Розмір розділу в секторах