Введення у файлові системи, страница 26

Продовження таблиці 4.1

1

2

3

4

BS_VolLdb

2Bh

11

Мітка диску задається при форматуванні і може бути змінена командою LABEL операційної системи MS-DOS. Одночасно мітка диску міститься в кореневому каталозі.

BS_FilSysType

36h

8

Абревіатура типу файлової системи, що ідентифікує формат таблиці розміщення файлів FAT

Тип установленого носія інформації визначається полем BPB_Media. Типи носіїв (табл. 4.2) можуть служити для ідентифікації носія даних і містити величини, які характеризують їх по кількості сторін диску і кількості секторів на доріжці.

Таблиця 4.2 – Типи носіїв інформації

Код типу

Тип носія інформації

F0h

Гнучкий диск. 2 сторони, 18 секторів на доріжці

F8h

Жорсткий диск

F9h

Гнучкий диск. 2 сторони, 15 секторів на доріжці

FCh

Гнучкий диск, 1 сторона, 9 секторів на доріжці

FDh

Гнучкий диск, 2 сторони, 9 секторів на доріжці

FEh

Гнучкий диск, 1 сторона, 8 секторів на доріжці

FFh

Гнучкий диск, 2 сторони, 8 секторів на доріжці