Введення у файлові системи, страница 28

Продовження таблиці 4.3

Найменування елемента

Зсув

Розмір, байт

Опис

BS_VollD

43h

4

Номер логічного диску (формується як комбінація часу і дати створення)

BS_VolLab

47h

11

Мітка диску

BS_FilSysType

52h

8

Абревіатура типу файлової системи

Структура FSInfo містить інформацію про кількість вільних кластерів на диску і про номер першого вільного кластера в таблиці FAT. Формат структури описаний у табл. 4.4.

Таблиця 4.4 – Структура сектора FSInfo

Найменування елементу

Зсув

Розмір, байт

Опис

FSI_LeadSig

000h

4

Значення 41615252h – сигнатура знаходження у секторі структури FSInfo

FSI_Reserved1

004h

480

Резервне поле (заповнене нулями)

FSI_StrucSig

lE4h

4

Значення 61417272h (сигнатура)

FSI_Free.Count

lE8h

4

Містить поточне число вільних кластерів на диску. Код 0FFFFFFFFh значить, що кількість вільних кластерів невідомо і їх потрібно обчислювати

FSI_Nxt_Free

lECh

4

Номер кластера, з якого дисковий драйвер повинний починати пошук вільних кластерів. Код 0FFFFFFFFh значить, що пошук вільних кластерів потрібно починати з кластера №2

FSI_Reserved2

1F0h

12

Резервне поле (заповнене нулями)

FSI_TrailSig

1FCh

4

Код 55AAh – сигнатура, яка служить ознакою «кінця» структури FSInfo