Введення у файлові системи, страница 15

Рисунок 2.4 – Часова діаграма запису з поверненням до нуля

Магнітний запис без поверненням до нуля. При записі інформації без повернення до нуля, струм в обмотці протікає постійно, змінюючи свій напрямок на зворотній, якщо значення чергового записуваного біта відрізняється від попереднього. Схема зчитування складається з тригера, що змінює свій стан при зміні напрямку намагніченості носія. Значення зчитаної інформації визначається значенням тригера в момент формування синхроімпульсу. Одиничний стан тригера відповідає “1”, а скинуте — “0”. Часова діаграма запису без повернення до нуля представлена на рисунку 2.5. Недоліком такої системи є високі вимоги до роботи тригера і застосування багатосмугового запису.

Рисунок 2.5 — Часова діаграма запису без повернення до нуля

2.7 Методи кодування даних при запису на магнітні диски

Для запису інформації на магнітні диски застосовується кілька основних методів кодування даних: FM (Frequency Modulation — частотна модуляція), MFM (Modified Frequency Modulation - модифікована частотна модуляція) і RLL (Run Length Limited - кодування з обмеженням довжини полючи запису).

Метод частотної модуляції FM, який  використовується у змінних магнітних дисках, полягає в супроводі кожної одиниці інформації незалежно від її значення синхроімпульсами. Інакше, кодування методом FM можна назвати кодуванням з одиничною щільністю. Простота кодування і декодування по методу FM визначається постійною частотою проходження синхроімпульсів. Однак, наявність бітів синхронізації і є одним з недоліків даного методу, тому що результуючий код малоефективний з погляду  компактності даних (половина простору носія займається бітами синхронізації).

З метою підвищення щільності запису застосовується модифікована частотна модуляція MFM. Режим модифікованої частотної модуляції полягає в скороченні вдвічі тривалості бітового елемента (до 4 мкс) і використанні біта синхронізації не після кожного біта даних. Біт синхронізації застосовується для позначення нульового значення біта інформації в тому випадку, якщо попереднє значення інформації не було одиничне. Такий спосіб кодування дозволяє подвоїти ємність носія і швидкість передачі даних, у порівнянні з методом FM.