Введення у файлові системи, страница 14

Друга група параметрів вже інформує про поточний стан якості накопичувача. До цих параметрів відносяться: висота головки над поверхнею диску; швидкість обміну даними між дисками і кеш-пам'яттю на диску; кількість перепризначень поганих секторів (коли замість зіпсованого сектора підставляється вільний справний); кількість помилок пошуку; кількість операцій перекалібровки; швидкість пошуку даних на диску.

Ця інформація записується на серводорожках, недоступних апаратному і програмному засобам загального користування.

Компанія Western Dіgіtal примінила у своїх дисках технологію Data Lіfeguard - вмонтовану систему раннього пошуку, ізоляції ушкоджених ділянок робочої поверхні і перенесення даних з них у нормальні резервні області. Усі користувальницькі сектори на жорсткому диску проглядаються в режимі холостої роботи, коли не має звертань до диску. Сектори, які вимагають повторного звертання і відновлення, перезаписуються. Якщо повторне зчитування знову визначає ослаблення сигналу, дані переносяться в новий сектор, на неушкоджену ділянку поверхні. Data Lіfeguard - завжди активізована функція, навіть у випадку якщо режим моніторингу S.M.A.R.T. відключений.

У функції Data Lіfeguard входить: перевірка ECC (Error-Correctіon Code) для даних секторів; створення і збереження записів про невідновні сектори (проводиться перевірка на читання підозрілих секторів); призупинення діагностики/відновлення в момент звертання до диску.

Третя версія S.M.A.R.T. ІІІ не тільки аналізує стан диску, але робить дії по визначенню і відновленню проблемних секторів. Data Lіfeguard реалізує задачі всіх трьох версій.

2.6 Методи магнітного запису інформації

Запис інформації, представленої в двійковому коді, можна виконати двома методами: з поверненням до нуля і без повернення до нуля [2].

Магнітний запис з поверненням до нуля. При запису з поверненням до нуля намагнічування магнітного носія відбувається лише під час проходження коротких імпульсів. Сигналу “1” відповідає струм запису позитивного напрямку, а “0” — струм зворотного напрямку. У проміжку між імпульсами магнітний носій залишається ненамагніченим. Для одержання достовірної інформації при зчитуванні даних потрібно мати механізм, який дозволяє надійно розрізняти ділянки магнітного носія відповідно до сформованої послідовності біт даних. Це пов’язане з тим, що дані можуть містити послідовність нульових значень даних, які не формують сигнал при зчитуванні. Невисока стабільність обертання диску не може служити еталоном для формування управляючих сигналів зчитування окремих біт даних. Для надійного розрізнення границь записаної інформації використовують синхроімпульси, що теж повинні записуватися на магнітний носій. При відтворенні такого запису “одиничне” значення даних формуються при зчитуванні синхроімпульса та “1”, а значення “нуля” визначається тільки по наявності синхроімпульсів без імпульсів даних. Недолік такої форми запису полягає в зниженні щільності запису, тому що кожен біт інформації повинний супроводжуватися двома імпульсами. Принцип запису з поверненням до нуля представлений на рисунку 2.4.