Реконструкція ділянки виробництва нітроцелюлозної емалі НЦ-132 чорного кольору, страница 6

          Нітроцелюлозу зазвичай розчиняють на холоду. Проте для роботи в умовах зимового часу в деяких змішувачах передбачають обігрів за допомогою водяної сорочки, особливо у разі отримання густих лакових основ. Підігрів розчину в мешателях слід проводити обережно і стежити за тим, щоб температура була в межах 30-40°С. апарати з підігрівом обладналися вентиляційним пристроєм і зворотним холодильником для конденсації пари розчинників, що утворювалася. Оскільки підігрів великих кількостей легколетучих розчинників викликає сильне випаровування їх, збільшуючи чад і втрати, і насищає робоче приміщення шкідливими парами, то при застосуванні підігріву треба ретельно стежити за достатньою герметичністю апаратури.

          Час розчинення колоксиліну залежить від об’єму апарату, конструкції змішувача, температури, при якій проводиться процес, і консистенції лаку. Наприклад, для отримання розчину нормальної концентрації в змішувачі об’ємом  3 м3, з лопатевою мішалкою для розчинення колоксиліну, потрібно близько 7 годин [5]. Закінчення процесу розчинення колоксиліну визначають за зовнішнім виглядом розчину у відібраній пробі (по прозорості) і по в'язкості його. Розчинення вважають закінченим, якщо дві послідовно відібрані через 30-40 хвилин проби показуватимуть однакову в'язкість.

1.2.2 Постановка «на тип»

          Після повного розчинення і змішення всіх компонентів лаку слідує операція  «постановки на тип». Постановкою на тип називають доведення лаку до потрібних технічними умовами параметрів. Часто в'язкість лаку після розчинення не співпадає з потрібною за технічними умовами. У таких випадках при підвищеній в'язкості лак розбавляють сумішшю рідких компонентів; при низькій в'язкості додають всі необхідні по рецепту нелеткі компоненти: колоксилін, смолу, пластифікатор у відповідній кількості. Розбавлення здійснюється дуже просто і швидко, але процес загущення є дуже небажаною операцією, яка сильно уповільнить процес виготовлення лаку. Готові лаки і лакові основи  низької і середньої в'язкості перекачують шестерним насосом з мішателей в напірні баки і потім центріфугируют для видалення механічних домішок і частинок нітроцелюлози, що не розчинилися. Високов'язкий нітролак передавлюють на фільтрпрес або зливають в тару безпосередньо зі змішувача через сітку.

1.2.3 Очищення нітролаку і лакових основ.

           В процесі виготовлення нітролак може забруднюватися різними сторонніми механічними домішками. Крім того, вживана нітроцелюлоза зазвичай містить близько 0.5% нерозчинних частинок, які необхідно видалити з лаку. Для цього лак очищають шляхом відстоювання, фільтрації або центрифугування.

          Відстоювання є найпростіший спосіб очищення лаків, вживаний ще до цих пір на ряду виробництв для різних лаків (нітроцеллюлозних, масляних і спиртних). Лаки самоплив перекачуються з мешателей в спеціальні відстійники, де процес відстоювання триває в течії 3-5 діб залежно від необхідної чистоти і ступеня забрудненості лаку. Цей спосіб дуже простій, оскільки не вимагає проведення спеціальних технологічних процесів, пов'язаних з обслуговуванням складної апаратури, та зате необхідна велика кількість громіздкої апаратури, місткостей і, отже, значне збільшення площ виробничого приміщення і відповідно - збільшення довгі трубопроводів, також неможливо створити безперервний процес виробництва.

          Фільтрація нітролаку заснована на тому, що зважені частинки лаку затримуються пористим матеріалом, розчин же під тиском проходить через пори і отвори у фільтруючому матеріалі. Тиск створюється натиском стовпа рідини самого розчину або насосом. Тверді частинки у вигляді осаду затримуються на поверхні, утворюючи деякий шар, який видаляють періодично.

          Центрифугування є найбільш продуктивний спосіб очищення нітролаку. Центрифугування забезпечує безперервність процесу виробництва і дає добрі результати як за якістю отримуваного лаку, так і по пропускній спроможності.