Реконструкція ділянки виробництва нітроцелюлозної емалі НЦ-132 чорного кольору, страница 12

Толуол не змішується з водою, добре розчиняє масла, жири, бітуми, багато природних і синтетичних смол. Він не розчиняє колоксилін і інші складні ефіри целюлози, але може служити як разбавітеля для їх розчинів. Толуол менш токсичний, чим бензол, і тому часто служить для його заміни як розчинник.

3.11 Циклогексанон

Циклогексанон - прозора безбарвна рідина, із запахом пом'яті. Отримують хімічною переробкою циклогексанола. Відрізняється підвищеною розчинювальною здатністю і високим числом розбавлення. Циклогексанон добре розчиняє складні ефіри целюлози, жири, масла і різні природні і синтетичні смоли.

3.12 Сажа

Сажа - штучно одержуваний пігмент, що містить від 88,0 до    99,9 % вуглецю, а також домішки кисню й водню. Хімічний склад і властивості саж різних марок залежать від вихідної сировини й способів її одержання.

По розміру часток (від 10 до 600 нм) сажа займає особливе місце серед пігментів. Найбільш високу дисперсність має газова канальна сажа (діаметр часток 10 – 40 нм). Питома поверхня часток сажі залежить від розміру її часток і становить: для часток діаметром 10 нм – 290; для часток 80 нм – 40, для часток 280 нм – 10 м2/г.

Зі зменшенням діаметра часток сажі до 25 нм чорний колір стає більше глибоким, а барвна здатність збільшується, подальше зменшення діаметра часток приводить до поступового зниження барвної здатності пігменту.

Завдяки незначним розмірам часток, сажа має найбільшу в порівнянні з іншими пігментами барвну здатність й вкривну здатність. Зі зменшенням розмірів часток сажі погіршується її диспергування в плівкотвірниках. При одержанні сажі на поверхні її часток адсорбується кисень, що утворює із вуглецем складні комплекси СxOy. Велика кількість цих комплексів сприяє швидкому диспергуванню й змочуванню сажі плівкотвірниками, приводить до зменшення загустівання емалей, поліпшенню блиску лакофарбових покриттів. Наявність адсорбованого кисню й вільних радикалів ( що утворюються при диспергуванні) може приводити до самозаймання сажі і її замісів з рослинними маслами, що легко окисляються, і оліфами при тривалому їхньому зберіганні.

Газова сажа має здатність поглинати сикативи, що вводять до складу фарб, що приводить до вповільнення висихання фарб на окислювальних плівкотвірниках. У цих випадках до складу фарб уводять речовини, які селективно адсорбуються на поверхні пігменту (глет й ін.) або надлишок сикативу.

Сажа має високу стійкість до кислот, лугам, світлу, високим і низьким температурам; практично повністю поглинає видиме світло, сильно поглинає в інфрачервоній й ультрафіолетовій областях спектра. Поглинання ультрафіолетових променів захищає плівкотвірник від руйнування, тому пігментовані сажею покриття є найбільш атмосферостійкими.


4. ОПИС СХЕМИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

4.1 Прийом і дозування сировини.

          Рідка сировина поступає на завод в залізничних цистернах, які подаються до спеціально обладнаного складу легко займистих рідин (ЛЗР). Склад розташований на території заводу і призначений для зливу і зберігання ЛЗР (розчинників). Склад обладнаний спеціальним майданчиком і резервуарним парком.

          Злив рідкої сировини здійснюється після зважування цистерни і видачі ОТК висновку за якістю.

          Цистерна подається до зливо - наливочному пристрою. З складу рідка сировина у відділення виготовлення замісів транспортується по індивідуальних трубопроводах.

          У відділенні приготуванні замісів смола-188, ДБФ, ХП-470 подаються безпосередньо в кульовий млин (КМ).

          Після закінчення завантаження заданої кількості сировини автоматично закривається запірна арматура (ВР) на завантажувальному трубопроводі.

          Розчинники подаються через автоматичні лічильники-дозатори (ЛР). Після закінчення завантаження заданої кількості розчинників закривається запірна арматура на завантажувальному трубопроводі і відключається насос (Н) на складі.

          Сажа поступає в цех в паперових мішках. Зберігається в складі, у відділенні виготовлення замісів та підвозиться електронавантажувачем.