Реконструкція ділянки виробництва нітроцелюлозної емалі НЦ-132 чорного кольору, страница 21

          Розрахунок здійснюється по наступних формулах:

mt = V**fi*ro            (7.1)

де: mt – маса тіл, що мелють; V – обсяг барабана;  – коефіцієнт заповнення млина; fi – коефіцієнт, що враховує об'ємну частку куль у завантаженні; ro – щільність матеріалу куль.

            Загальна маса завантаження (mz):

mz = mm + mt       (7.3)

          Число оборотів барабана, що відповідає найбільш ефективному здрібнюванню (n):

n = 0.53 / D1/2       (7.4)

          Робота підйому завантаження на оптимальну висоту (А1):

A1 = 1.13*mz*D/2*g     (7.5)

де: g – прискорення вільного падіння, 9.81 м/с2.

          Кінетична енергія, що повідомляється завантаженню (A2):

A2 = 2*p2*mz*n2*(0.785*D/2)2         (7.6)

          Число циклів підйому і падіння завантаження за одне обертання барабана (Z):

Z = 2.23*0.24              (7.7)

          Потужність, затрачена на розмел (Np):

Np = (A1 + A2)*n*Z/103         (7.8)

          Кутова швидкість обертання барабана (w):

W = 2*p2*n                    (7.9)

          Відцентрова сила підйому завантаження (Pc):

Pc = 0.538*mz*w2*(0.785*D/2)        (7.10)

          Реакція опори цапфи (Pp):

Pp = [(mb*g+0.538*mz*g+Pc*sin25°)2 + (Pc*cos25°)2]1/2/2     (7.11)

          Втрати потужності на тертя цапф (Nt):

Nt = 2*Pp*f*w*(dc/2)/103        (7.12)

де: f – коефіцієнт тертя; dc – діаметр вала.

Розрахункова потужність електропривода (Ne):

Ne = (Np + Nt)/           (7.13)

де:  – к.к.д. приводу.

Орієнтоване значення продуктивності млина (G):

G = q*Np*1000              (7.15)

де: q – питома продуктивність, що представляє собою кількість матеріалу, розмеленого при витраті 1 Дж енергії, у кг/Ут*с.

          Розрахунок здійснюється автоматично:

Таблиця 6.2 – Позначення осередків і значення, що розраховані програмою

Позначення

Характеристика параметра

Значення

mt[kg]

Маса тіл, що мелють, кг

2288

mz[kg]

Маса завантаження, кг

4202

n[1/sec]

Швидкість обертання барабана, об./с

0,401

A1[J]

Робота, затрачена на підйом завантаженого матеріалу, Дж

22190

A2[J]

Кінетична енергія, що доводиться завантаженому матеріалові, Дж

3417

Z

Середнє число циклів підйому і падіння куль при одному обороті

1,79

Np[k]

Потужність, затрачувана на розмел, кВт

18,364

w(1/sec)

Кутова швидкість обертання барабана, 1/с

2,5160

Pc[N]

Відцентрова сила підйому завантаження, Н

9830

Pp[N]

Реакція опори цапфи, Н

18450

Ntr[k]

Втрати потужності на тертя в цапфі, кВт

0,418

Ne[k]

Розрахункова потужність електропривода млина, кВт

22,096

G[kg/s]

Розрахункова продуктивність млина, кг/с

0,918


6.2 Механічний розрахунок змішувача готування розчину

колоксиліну

          Механічний розрахунок змішувача обсягом 6 м3 здійснений за допомогою програми, складеної мовою програмування “GWBasic” для персонального комп'ютера типу IBM/PC відповідно до алгоритму, запропонованому в методичній указівці [25]. Результати розрахунків, представлені в додатку Б, свідчать про можливості використання обраного апарата в процесі одержання розчину колоксиліну.