Реконструкція ділянки виробництва нітроцелюлозної емалі НЦ-132 чорного кольору, страница 20

Найменування стадій і потоків реагентів

Найменування параметра й одиниці виміру

Тривалість, години.

Температура, 0С

Тиск, МПа

Кількість заванта-жених компонентів, кг

1

2

3

4

5

6

I Готування "концентрованої пасти".

1.

Завантаження Смоли – 188 у кульовий млин

0,2±0,1

15 – 25

атм.

866,85

2.

Завантаження сажі в кульовій млин

0,2±0,1

15 – 25

атм.

674,3

3.

Завантаження циклогексанону в кульовий млин

0,1±0,05

15 – 25

атм.

123,26

4.

Завантаження етилцелозольву в кульовий млин

0,1±0,05

15 –25

атм.

249,59

Разом по кульовому млину

0,6

15 – 25

атм.

1914

5.

Диспергування в кульовому млині

20

20 – 45

атм.

--

II Готування розчину колоксиліну з пластифікаторами.

1.

Завантаження розчину колоксилину (напівфабрикат) у змішувач

0,2±0,1

15 – 25

атм.

1367,2

2.

Завантаження етанола

0,1±0,05

15 – 25

атм.

479,7

3.

Завантаження ДБФ

0,05

15 –25

атм.

100,4

4.

Завантаження ХП – 470

0,05

15 – 25

атм.

100,4

5.

Завантаження колоксиліну ВВ

0,05

15 – 25

атм.

66,3

6.

Завантаження етилцелозольву

0,05

15 – 25

атм.

64

7.

Завантаження толуолу

0,05

15 – 25

атм.

86

8.

Перемішування

3,0

15 – 25

атм.

--

Разом по змішувачу

3,5

2264

ІІІ Складання емалі й постановка „на тип”

1.

Перекачування з кульового млина в змішувач постановки „на тип”

0,4±0,1

15 – 25

атм.

1885,9

2.

Перекачування зі змішувача готування розчину колоксиліну з пластифікаторами

0,4±0,1

15 – 25

атм.

1726,9

Продовження таблиці 5.15

1

2

3

4

5

6

3.

Перемішування й постановка „на тип”

3,0

15 – 25

атм.

4.

Фільтрація й розлив у тару

3,0

15 – 25

атм.

Разом по змішувачу

6,8

3612,8


6. ЕНЕРГЕТИЧНІ І МЕХАНІЧНІ РОЗРАХУНКИ

6.1 Енергетичний розрахунок кульового млина

Енергетичний розрахунок кульового млина було зроблено на персональному комп’ютері за допомогою програми «MathCAD» відповідно до алгоритму, наданому у [22], з коректуванням потрібної потужності відповідно з [23, 24].

Таблиця 6.1 – Позначення даних, що вводяться до програми 

Позначення

Характеристика параметра

Значення

L[m]

Робоча довжина барабана, м

1.75

D[m]

Внутрішній діаметр барабана, м

1.75

V[m3]

Внутрішній обсяг барабана, м3

4.00

d[m]

Діаметр куль, м

0.05

ro[kg/m3]

Щільність матеріалу куль, кг/м3

2200

Коефіцієнт заповнення млина

0.4000

Fi

Частка обсягу куль при заповненні

0.6500

mb[kg]

Маса барабана, кг

1500

F

Коефіцієнт тертя в цапфах

0.1000

dc[m]

Діаметр цапф, м

0.1000

Коефіцієнт корисної дії

0.8500

mm[kg]

Маса матеріалу, кг

1914

q[kg/W*sec]

Питома продуктивність

5.0000e-5