Реконструкція ділянки виробництва нітроцелюлозної емалі НЦ-132 чорного кольору, страница 15

Найменування компонентів

Рецептура емалі,

 % (мас.)

Щільність компонентів, кг/м3

Теплоємність компонентів, кДж/кг·К

Маслоємність пігментів, г/100г

1

2

3

4

5

6

1.

Смола 188(с.з.  50%)

28.53

1000

2.300

2.

ДБФ

2.10

1050

1.550

Продовження таблиці 5.1

1

2

3

4

5

6

3.

ХП 470

2.10

1200

2.000

4.

Сажа

10.55

2000

1.600

92.5

5.

Розчин колоксиліну

28.62

1655

2.200

6.

Етанол

10.04

789.3

2.422

7.

Колоксилін ВВ

1.39

1685

1.500

8.

Циклогексанон

4.90

947.8

2.212

9.

Етилцелозольв

9.94

931.1

2.325

10.

Толуол

1.80

867.0

1.804

Разом

100.00

5.1.2 Розрахунок рецептури "концентрованої пігментної пасти" і рецептури складання емалі

Для виготовлення емалі методом "концентрованих пігментних паст" розраховуємо рецептуру "концентрованої пігментної пасти" по маслоемності   I-го роду пігменту і по його критичній об’ємній концентрації (КОКП), зменшеної на 15%.

Визначаємо КОКП  пігменту:

КОКП = , де

 mп – маса пігменту, г;

ρп – щільність пігменту, г/см3;

ρо – щільність льняного масла, г/см3;

Визначаємо ОКП "концентрованої пасти":

ОКП = КОКП · 0,85 = 0,333 · 0,85 = 0,28


Таблиця 5.2 – Рецептура "концентрованої пігментної пасти"

Найменування компонентів

Кількість,

 % (об'ємн.)

Кількість,

% ( мас.)

1.

Сажа

28.00

43.75

2.

Смола 188 (с. з. 50%)

72.00

56.25

    РАЗОМ

100.00

100.00

Але для диспергування методом "концентрованих пігментних паст" звичайно використовують 35 %-ий розчин алкидного лаку. Знаходимо кількість розчинника, який необхідно додати в алкид для доведення його до потрібної концентрації (ведемо розрахунок на 100 г алкида):

1)  100 - 50 =50 (ця кількість розчинника в алкиді вже є);

 2)  50 → 35

    Х  → 65,  Х = 93 ( загальна кількість розчинника, який необхідно додати);

 3)  93 - 50 = 43 (необхідно додати розчинника до 100 г алкида);

 4)  100 → 43

    56.25 → Х, Х = 24.2

      Таблиця 5.3 – Рецептура "концентрованої пігментної пасти" №1

Найменування компонентів

Кількість, % (мас.)

1.

Сажа

43.75

2.

Смола 188 (с. з. 50%)

56.25

3.

Циклогексанон

8

4.

Етилцелозольв

16.2

Разом

124.2

Після перерахування на 100% одержуємо:


Таблиця 5.4 – Рецептура "концентрованої пігментної пасти" №2

Найменування компонентів

Кількість, % (мас.)

1.

Сажа

35.23

2.

Смола 188 (с. з. 50%)

45.29

3.

Циклогексанон

6.44

4.

Етилцелозольв

13.04

Разом

100.00

5.1.3 Складання матеріального балансу на стадіях готування "концентрованої пігментної пасти" й її диспергування в кульовому млині

Обсяг кульового млина: Vк.м.=4м3.

Коефіцієнт заповнення млина: =0.4.

Робочий обсяг кульового млина: Vр=Vк.м.∙j

          Vр=4∙0.4=1.6м3.

Розраховуємо обсяг займаний 1т пігментної суспензії:

V =  м3

Тоді щільність суспензії становить: