Реконструкція ділянки виробництва нітроцелюлозної емалі НЦ-132 чорного кольору, страница 17

Розраховуємо об'єм, займаний 1 т розчину:

 V =    м3

Тоді щільність розчину становить:

ρсусп = 1000/1,06= 943,4 кг/м3

Розраховуємо завантаження у змішувач по компонентах і становимо таблицю матеріального балансу. Загальне завантаження у змішувач складе:

1000 → 1,06

  Х → 2.4, Х = 2264 кг

Перерахувавши завантаження по компонентах, одержуємо матеріальний баланс виробництва розчину колоксиліну у змішувачі.

Таблиця 5.9 – Матеріальний баланс виробництва розчину колоксиліну

Стадії процесу й компоненти

Завантажено, кг

Втрати,

кг

Вихід,

кг

1

2

3

4

5

1.

Завантаження сировини в змішувач

Розчин колоксилину

1367.2

6.8

1360.4

ДБФ

100.4

0.5

99.9

ХП 470

100.4

0.5

99.9

Етанол

479.7

2.4

477.3

Продовження таблиці 5.9

1

2

3

4

5

Колоксилин ВВ

66.3

0.3

66

Етилцелозольв

64

0.3

63.7

Толуол

86

0.4

85.6

Разом

2264

11.2

2252.8

2.  

Перемішування в змішувачі і перекачування в змішувач постановки „на тип”

2252.8

2,0

2250.8

Разом

2264

13.2

2250.8

Таблиця 5.10 – Завантажувальні норми виробництва розчину колоксиліну

Компоненти

На одне завантаження, кг

На одну тонну, кг

Загрузка

Втрати

Вихід

Загрузка

Втрати

Вихід

1.

Розчин колокси-ліну (напівфабр.)

1367.2

8.00

1359.2

606.96

3,56

603.4

2.

ДБФ

100.4

0.59

99.81

44,56

0,26

44.3

3.

ХП 470

100.4

0.59

99.81

44,56

0,26

44.3

4.

Етанол

479.7

2.82

478.88

213,65

1.25

212.4

5.

Колоксилин ВВ

66.3

0.36

65.94

29,46

0,16

29.3

6.

Етилцелозольв

64

0.36

63.64

28,46

0,16

28.3

7.

Толуол

86

0.48

85.52

38,21

0,21

38

Разом

2264

13.2

2250.8

1005,86

5,86

1000

Розраховуємо втрати 2 кг пасти в змішувачі по вихідних компонентах відповідно до рецептури виробництва суспензії:

втрати розчину колоксиліну: Х = 2 · 0,6039 = 1,2 кг;

втрати ДБФ: Х = 2 · 0,0443 = 0.09 кг;

втрати ХП 470: Х = 2 · 0,0443 = 0,09 кг;

втрати етанолу: Х = 2 · 0,2119 = 0,42 кг;

втрати колоксиліну ВВ: Х = 2 · 0, 0293 = 0,06 кг;

втрати етилцелозольву: Х = 2 · 0,0283 = 0,06кг;

втрати толуолу: Х = 2 · 0,038 = 0,08 кг;

5.1.4 Постановка емалі на "тип"

Обсяг змішувача вибирається виходячи з кількості пігментної суспензії, що виробляється кульовим млином при разовому завантаженні. Кількість пігментної суспензії – 1885,9 кг, по рецептурі складання емалі (табл.5.3) розраховуємо кількість необхідних компонентів, що додаються до пігментної суспензії:

Таблиця 5.11 – Рецептура постановки емалі “на тип”

Найменування компонентів

Кількість, % (мас.)

1.

"Концентрована пігментна паста"

52,2

2.

Лак зі змішувача (с.з.27%)

47,8

                                      РАЗОМ

100