Реконструкція ділянки виробництва нітроцелюлозної емалі НЦ-132 чорного кольору, страница 25

8.3.1 Шкідливі речовини, які зустрічаються на виробництві та їх характеристики (токсичність, ГДК, клас небезпеки). Характеристика шкідливих речовин, які зустрічаються на виробництві емалі НЦ-132 наведена у таблиці 8.2 [35,36,37].

Таблиця 8.2 - Характеристика шкідливих речовин

Речовина

Токсичність

ГДК, мг/м3

Клас небезпеки

Циклогексанон

Подразнює слизові оболонки очей та дихальних шляхів

10

3

Етанол

Наркотик, що викликає спочатку збудження, а потім параліч центральної нервової системи

1000

4

Етілцелозольв

Пари оказують слабку наркотичну та подразнюючу дію

0.2

2

Ксилол

Наркотик, що викликає подразнення слизової оболонки очей та дихальних шляхів

50

4

Дибутилфталат

Викликає поліневрити, миєло- та інцефалополіневрити

0.5

2

Толуол

Наркотик, подразнювач дихальних шляхів

50

4

8.3.2 Метеорологічні умови

    Оптимальні та допустимі норми температури, відносної вологості і швидкості руху повітря в робочій зоні виробничих приміщень для холодного та теплого періоду року наведені у таблиці 3 [38,39].

Таблиця  8.3 - Значення параметрів метеорологічних умов

Період року

Категорія робіт по енерговитратах

Температура,0 С

Відносна вологість, %

Швидкість руху повітря, м/с (не більш)

Оптим.

Допуст.

Оптим

Допуст

Оптим

Допуст

Холодний

Середньої важкості – IIа

18 –20

17 – 23

40 – 60

не більш

75

0,2

0,3

Теплий

Середньої важкості – IIа

21 - 23

18 - 27

40 - 60

65

0,3

0,2-0,4

8.3.3 Вентиляція.

    Для забезпечення нормованих параметрів мікроклімату [40] передбачена в основних виробничих приміщеннях система вентиляції і опалювання. Вентиляції по способу подачі повітря - природна і штучна. Механічна вентиляція по:

-  об'єму обхвату приміщення (загальнообмінна і місцева);

-  напряму руху повітряного потоку (припливно-витяжна).

-  час дії (постійно діюча і аварійна).

    Вид опалення за об'ємом обхвату приміщень -  центральне.

8.3.4. Освітлення.

   У відповідності до [37,41] у приміщенні цеху передбачене природне й штучне освітлення приміщення. Визначивши найменший розмір об'єкту розрізнення, встановлений розряд зорових робіт - IV. Природнє освітлення - одностороннє бічне. Штучне освітлення – загальне рівномірне.

Нормативне значення коефіцієнта природної освітленості для IV світлового клімату визначаємо по наступній формулі:

eнIV = eнIII·m·c   [%], де

  eнIV – коефіцієнт природної освітленості (КПО) для IV пояса світлового клімату;

  eнIII- коефіцієнт природної освітленості для III пояса світлового клімату;

m - коефіцієнт світлового клімату (0,9);

  c - коефіцієнт сонячного клімату (1 ÷ 0,75).

eнIV = 1,5·0,9·1 = 1,35 %

   Штучне освітлення – загальне рівномірне. Як джерело світла використовуються люмінесцентні лампи типа ЛБ 80 – 2. Нормоване значення освітленості для IV розряду зорових робіт Еmin = 200 лк. 

   Характеристика освітлення у приміщенні наведена у таблиці 8.4.

Таблиця 8.4 - Характеристика освітлення

Найменування приміщення

Площа підлоги, м2

Розряд зорової роботи

Освітлення

природне

штучне

Вид освітлення (бокове, верхнє)

КПО,

%

Нормована освітленість, Е, лк

 Цех виробництва емалі

144

4. Середньої точності

бокове

1.35

200

верхне

3.6

8.3.5. Шум.

Наявні джерела шуму: шум від роботи електроприводів мішалок реакторів та змішувачів, шум від фільтрувального обладнання, а також від вентиляції. За видом трудової діяльності робочі місця відносяться до третьої категорії, тобто робота яка потребує постійного слухового контролю. Допустимі рівні шуму для робочих місць [42]: