Реконструкція ділянки виробництва нітроцелюлозної емалі НЦ-132 чорного кольору, страница 8

          Існують нітроцелюлозні фарби, які в даний час застосовуються в основному як допоміжні матеріали при обробці шкіри синтетичними плівкоутворювачами. На відміну від фарб по металу ці нітроцелюлозні фарби містять велику кількість пластифікаторів і гідрофільних розчинників [15].

          На ранній стадії розвитку автомобілебудування майже всі емалі для заводських умов і для ремонту виготовлялися на нітроцелюлозній основі. На конвейєрних лініях нітроцелюлозні емалі давно вже були замінені акрілатнимі і алкиднимі емалями.

          У авторемонті нітроцелюлозні емалі використовуються до теперішнього часу, хоча в більшості розвинених країн вони поступово витісняються з ринку. Основна перевага матеріалів фізичного висихання типу нітроцелюлозних емалей в авторемонті полягає у високій швидкості повітряної сушки, що у поєднанні з легкістю полірування дозволяє отримати добрі результати в умовах слабких оснащених і запилених авторемонтних майстерень [18].

          Слід зазначити, що за кордоном для внутрішньої обробки приміщень в основному використовують будівельні фарби на основі епоксидних, алкидних, акрилових і інших синтетичних смол з обмеженим змістом органічних розчинників, але домінуюче значення займають водорозчинні фарби, які не піддаються горінню і володіють низькою токсичністю, а також можуть наноситься будь-якими засобами механізації [11].


2. ВИБІР І ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

          Вибір і обґрунтування стадій технологічного процесу виробництва емалі НЦ-132 чорного кольору здійснювався на основі аналізу літературних даних і існуючих технологічних схем.

Підхід до вибору технології виробництва зводився до наступного. Так  як диспергування пігментів у плівкоутворюючому, на основі нітроцелюлози, є неефективним через недостатню адсорбційну взаємодію на межі розподілу фаз пігмент-нітроцелюлоза, запропоновано здійснювати диспергування пігментів у розведеному розчині (35%) алкідної складової емалі. При цьому диспергування здійснюється методом “концентрованих паст”, що має ряд переваг у порівнянні з методом перетиру: при методі “концентрованих паст” для змочування і диспергування використовують розведені слабоструктуровані низьков'язкі розчини олігомерів, що володіють ньютоновською течією і дією розклинення. Диспергування проводиться з використанням висококонцентрованих пігментних суспензій у розведених розчинах плівкоутворюючої речовини. Це передбачає високу рухливість макромолекул для забезпечення високої швидкості адсорбції, що у свою чергу, запобігає явищу повторної агрегації пігментних часток.

          На відміну від диспергування в концентрованих розчинах плівкоутвірної речовини, метод “концентрованих паст” дозволяє інтенсифікувати процес диспергування, забезпечуючи значне зниження енерговитрат.

          Процес диспергування пропонуємо здійснювати з використанням існуючого технологічного устаткування – кульових млинів типу “Кефама”, забезпечених керамічною футеровкою і з використанням керамічних куль, що мелють, тому що необхідно виключити можливий намелу металу. Складення емалі за рецептурою емалі НЦ-132 чорної обумовлює необхідність використання для складання емалі і постановки “на тип” змішувача обсягом V=6 м3.

          Для підвищення якості продукту пропонуємо використовувати фільтруюче устаткування, а саме патронний фільтр типу “Кюно”, що забезпечує досить високу якість очищення готового продукту. Метод виробництва є періодичний.

          Виробництво емалі пропонуємо здійснювати по наступних технологічних стадіях:

-  готування і диспергування пігментної суспензії;

-  готування лаку нітроцеллюлози;

-  постановка емалі “на тип”;

-  фільтрація і фасування.  


3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ І ДОПОМІЖНИХ МАТЕРІАЛІВ.

          Емаль НЦ-132 є суспензією пігментів в лаковому коллоксиліне в суміші з алкидной смолою, пластифікаторами і органічними розчинниками і разріджувачами.