Реконструкція ділянки виробництва нітроцелюлозної емалі НЦ-132 чорного кольору, страница 16

ρсусп = 1000/0.836= 1196.2 кг/м3

Розраховуємо завантаження в кульовий млин по компонентах і становимо таблицю матеріального балансу. Загальне завантаження в кульовий млин складе:

1000 → 0.836

  Х → 1,6, Х = 1914 кг

Перерахувавши завантаження по компонентах, одержуємо матеріальний баланс виробництва "концентрованої пігментної пасти" у кульовому млині.

Таблиця 5.5 – Матеріальний баланс виробництва "концентрованої пасти"

Стадії процесу й компоненти

Завантажено, кг

Втрати,

кг

Вихід,

кг

1

2

3

4

5

1.

Завантаження сировини в кульовий млин

Смола 188 (с.з. 50%)

866,85

4.3

862,55

Сажа

674,3

2

672,3

Циклогексанон

123,26

0.6

122,66

Етилцелозольв

249,59

1.2

248,39

РАЗОМ

1914

8,1

1905,9

2.

Диспергування пігментної суспензії і перекачування в змішувач постановки

„на тип”

1905,9

20

1885,9

                                         РАЗОМ

1914

28,1

1885,9

Таблиця 5.6 – Завантажувальні норми виробництва "концентрованої пасти"

Компоненти

На одне завантаження, кг

На одну тонну, кг

Загрузка

Втрати

Вихід

Загрузка

Втрати

Вихід

1.

Смола 188

(с.з. 50%)

866,85

13,4

853,45

459,6

7,1

452,5

2.

Сажа

674,3

9

665,3

357,6

4,8

352,8

3.

Циклогексанон

123,26

1.9

121,36

65,4

1

64.4

4.

Етилцелозольв

249,59

3,8

245,79

132,3

2

130.3

РАЗОМ

1914

28,1

1885,9

1014,9

14,9

1000,0

Розраховуємо втрати 7 кг пасти в дисольвері, змішувачі-накопичувачі й у бісерному млині по вихідних компонентах відповідно до рецептури "концентрованої пігментної пасти":

втрати смоли 188: Х = 20 · 0,4529 = 9,1 кг;

втрати сажі: Х = 20 · 0,3523 = 7 кг;

втрати циклогексанону: Х = 20 · 0,0644 = 1,3 кг;

втрати етилцелозольву: Х = 20 · 0,1304 = 2,6 кг;

5.1.4 Складання матеріального балансу на стадіях готування розчину колоксилину з пластифікаторами

Розраховуємо завантаження у змішувач. Об'єм змішувача – 3 м3, коефіцієнт заповнення – 0,8. Тоді робочий об'єм змішувача складе:

Vp = Vп·φ = ·0,8 = 2.4 м3.

            Таблиця 5.7 – Рецептура розчину

Найменування компонентів

Кількість, % (мас.)

1.

Розчин колоксиліну (напівфабр.)

28.62

2.

ДБФ

2,1

3.

ХП 470

2,1

4.

Етанол

10,04

5.

Колоксилин ВВ

1,39

6.

Етилцелозольв

1,34

7.

Толуол

1,8

Разом

47,39

Після перерахування на 100% одержуємо:

          Таблиця 5.8 – Рецептура завантаження у змішувач

Найменування компонентів

Кількість, % (мас.)

1

2

3

1.

Розчин колоксиліну (напівфабр.)

60,39

2.

ДБФ

4,43

Продовження таблиці 5.8

1

2

3

3.

ХП 470

4,43

4.

Етанол

21,19

5.

Колоксилін ВВ

2,93

6.

Етилцелозольв

2,83

7.

Толуол

3,80

Разом

100.00