Реконструкція ділянки виробництва нітроцелюлозної емалі НЦ-132 чорного кольору, страница 19

5.1.5 Розрахунок потреби сировини на добу, місяць та рік.

Виходячи із заданої продуктивності в рік 1000 т розраховуємо необхідну кількість сировини для забезпечення цієї продуктивністі.

Таблиця 5.14 – Потреби  сировини

Компоненти

На одну тону емалі, кг

Витрати сировини, кг

Загрузка

Втрати

Вихід

На добу

На місяць

На рік

1.

Смола 188

288.6

2.6

286.0

1069.0

24052.0

288623

2.

ДБФ

21.2

0.2

21.0

78.5

1766.8

21202

3.

ХП 470

21.2

0.2

21.0

78.5

1766.8

21202

4.

Сажа

106.7

2.0

104.7

395.2

8892.3

106709

5.

Розчин колоксиліну

289.4

3.2

286.2

1071.9

24118.6

289423

6.

Етанол

101.5

1.1

100.4

376.0

8459.0

101508

7.

Колоксилін ВВ

14.1

0.2

13.9

52.2

1175.1

14101

8.

Циклогексанон

49.6

0.4

49.2

183.7

4133.7

49604

9.

Етилцелозольв

100.5

0.9

99.6

372.3

8375.7

100508

10

Толуол

18.2

0.2

18.0

67.4

1516.8

18201

Разом

1011

11.0

1000

3744.7

84256.7

1011081

5.2 Розрахунок необхідної кількості основного та допоміжного устаткування

5.2.1. Розрахунок кульових млинів

Робочий об'єм кульового млина:

Vр = Vп · φ, де

 Vп – об'єм дисольвера, м3;

φ - коефіцієнт заповнення.

Vр = 4 · 0,4 = 1,6 м3

Продуктивність емалі добова:

Пр = 1000/275 = 3,64 т/доб = 3640 кг/доб

Добовий об'єм пігментної суспензії, що переробляється:

, де

 G - маса пігментної суспензії, кг;

 r – щільність пігментної суспензії , кг/м3

G = 3640 · 0,522 = 1900 кг/доб

Vс = 1900/1196,2 = 1,59 м3/доб

Кількість кульових млинів:

 , де

VC – добовий об'єм продуктів, що переробляється, м3;

t - час проведення процесу, год;

Vp – робочий об'єм апарата, м3;

7 - тривалість робочого дня, год.

→ 1 апарат

5.2.2 Розрахунок змішувачів постановки на "тип"

Робочий об'єм змішувача:

Vр = Vп · φ, де

 Vп – об'єм змішувача, м3;

j – коефіцієнт  заповнення.

Vр = 6·0,65 = 3,9 м3

Добовий об'єм  емалі, що переробляється:

, де

Gc – добова маса емалі;

ρгр  – щільність емалі.

Щільність емалі розраховуємо по формулі:

 , де

Gем – маса емалі;

Gп.с  – маса пігментної суспензії;

Gо  – маса основи лаку;

ρп. з – щільність пігментної суспензії;

ρо – щільність основи лаку.

Vc = 3640/ 925,9 = 3,9 м3

Кількість змішувачів постановки на "тип": 

→ 1 апарат

5.3 Норми технологічного режиму

Таблиця 5.15 - Норми технологічного режиму