Реконструкція ділянки виробництва нітроцелюлозної емалі НЦ-132 чорного кольору, страница 18

Виходячи з рецептури складання грунтівки розраховуємо об'єм, займаний однією тонною складової емалі:

V =  м3

Розрахунок загального обсягу завантаження в змішувачі:

„Концентрована пігментна паста”: 1885,9/836=2,26 м3

Лак зі змішувача: 1,6 м3

Разом: 3,86 м3 ; Вибираємо обсяг змішувача V зміш. = 6 м3.

Таблиця 5.12 – Матеріальний баланс змішувача постановки на "тип"

Стадії процесу й компоненти

Завантажено, кг

Втрати, кг

Вихід,

 кг

1

2

3

4

5

1.

Завантаження сировини

й напівфабрикатів

“Концентрована паста”

1885,9

-

1885,9

Продовження таблиці 5.12

1

2

3

4

5

Лак зі змішувача  (с. з. 27%)

1726,9

-

1726,9

РАЗОМ

3612,8

-

3612,8

 2.

Перемішування й

постановка на "тип"

3612,8

3,6

3609,2

3.

Фільтрація

3609,2

18

3591,2

  4.

Фасування й злив у тару

3591,2

18

3573,2

РАЗОМ

3612,8

39,6

3573,2

Розраховуємо втрати сировини по компонентах розраховуючи на одне завантаження змішувача постановки на "тип", "концентрованої пасти" на стадіях постановки на "тип", фільтрації й фасування:

Розраховуємо втрати 39,6∙0.478=18,9 кг пасти в змішувачі по вихідних компонентах відповідно до рецептури виробництва суспензії:

втрати розчину колоксилину: Х = 18,9 · 0,6039 = 11,4кг;

втрати ДБФ: Х = 18,9 · 0,0443 = 0,8 кг;

втрати ХП 470: Х = 18,9 · 0,0443 = 0,8 кг;

втрати етанолу: Х = 18,9 · 0,2119 = 4 кг;

втрати колоксиліну ВВ: Х = 18,9 · 0, 0293 = 0,6 кг;

втрати етилцелозольву: Х = 18,9 · 0,0283 = 0,6кг;

втрати толуолу: Х = 18,9 · 0,038 = 0,7 кг;

Розраховуємо втрати 39,6∙0,522=20,7 кг пасти в кульовому млині по вихідних компонентах відповідно до рецептури "концентрованої пігментної пасти":

втрати смоли 188: Х = 20,7 · 0,4529 = 9,4 кг;

втрати сажі: Х = 20,7 · 0,3523 = 7,3 кг;

втрати циклогексанону: Х = 20,7 · 0,0644 = 1,3 кг;

втрати етилцелозольву: Х = 20,7 · 0,1304 = 2,7 кг;

Таблиця 5.13 – Зведена таблиця матеріального балансу виробництва емалі в перерахуванні на вихідну сировину (на завантаження змішувача й на 1 тонну емалі).

Компоненти

На завантаження змішувача, кг

На одну тонну емалі

кг

Загрузка

Втрати

Вихід

Загрузка

Втрати

Вихід

1.

Смола 188 (с.з.50%)

1031,6

9,4

1022,2

288,6

2,6

286

2.

ДБФ

76

0,8

75,2

21,2

0,2

21

3.

ХП 470

76

0,8

75,2

21,2

0,2

21

4.

Сажа

381,2

7,3

373,9

106,7

2

104,7

5.

Розчин колоксиліну

1034

11,4

1022,6

289,4

3,2

286,2

6.

Етанол

362,7

4

358,7

101,5

1,1

100,4

7.

Колоксилін ВВ

50,2

0,6

49,6

14,1

0,2

13,9

8.

Циклогексанон

177

1,3

175,7

49,6

0,4

49,2

9.

Етилцелозольв

359,1

3,3

355,8

100,5

0,9

99,6

10

Толуол

65

0,7

64,3

18,2

0,2

18

Разом

3612,8

39,6

3573,2

1011

11

1000