Реконструкція ділянки виробництва нітроцелюлозної емалі НЦ-132 чорного кольору, страница 26

Допустимі рівні шуму для робочих місць                            Таблиця 8.5.

Види трудової діяльності, приміщення, робочі місця

Рівні звукового тиску в дБ в октавних смугах зі середнєгеометричними частотами, Гц

Рівні звуку та еквівалентні рівні звуку

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Крайні частоти в октавних смугах, Гц

22

45

45

90

90

180

180

360

360

720

720

1440

1440

2880

2880

5760

5760

11520

22 – 11520

Робота, яка потребує постійного слухового контролю, робота оператора, диспетчера

96

83

74

68

63

60

57

55

54

65

8. 4. Електробезпека

Параметри електричної мережі [43], а саме:

- роду струму — змінний;

- напруга в мережі — 380 В;

- частота — промислова – 50 Гц;

8.5. Пожежна безпека.

Із можливих елементів системи пожежного захисту обов’язковими є первинні засоби пожежегасіння [44,45]. Перелік обов'язкових засобів пожежегасіння подано в таблиці 8.6.

Таблиця 8.6.

Перелік обов'язкових засобів пожежегасіння.

Приміщення

Площа, м2

Первинні засоби пожежегасіння (тип)

Кількість, шт.

 Цех виробництва емалі

144

1.Вогнегасники

Вуглекислотні:ВВК-2, ВВК-5, ВВК-8

Для гасіння загорянь в приміщеннях з електрообладнанням, а також там, де вода може викликати псування майна.

Аерозольні:ВА-1, ВА-3

Вуглекислотно-брометілові:ВВБ-3, ВВБ-7

Для гасіння загорянь легкозаймистих рідин, твердих речовин, електроустановок, що знаходяться під напругою і інших матеріалів ( крім лужних металів і кисеньємних речовин).

1

2

Пожежні щити

1

Ящик з піском, місткістю 0,5 м3

1

Лопати

1

Гаки

1

Ломи

1

Сокири

1

8.6 Охорона навколишнього середовища.

При виробництві грунтівки емалі НЦ 132 відбувається сильне пилення пігментів у місцях завантаження й розважування. У цих місцях передбачене потужне витяжне устаткування, яке вловлює пил і подає на аероциклони. Додатково використовують мокрий скрубер. Уловлені пігменти повертаються назад у цикл виробництва. Також при виході з кульового млина утворюються пари розчинників, які також уловлюються витяжними пристроями [46].

ВИСНОВОК

          В наступнім проекті виконані необхідні матеріальні, технологічні та інші розрахунки щодо реконструкції ділянки виробництва емалі НЦ - 132 чорного кольору потужністю 1 тис. т на рік. Передбачені заходи щодо автоматизації, охорони праці та навколишнього середовища. Економічні розрахунки вказують на ефективність запропонованих рішень.


СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

1.  Киттель Г., Целлюлозные лаки, Ленинград, 1957.

2.  Аграненко В. Б., Производство нитроцеллюлозных эмалей, 1948.

3.  Весисельская Л. Л., Дринберг С. А., Верхоланцев В. В., Краски на основе водных дисперсий нитроцеллюлозы и других высокополимерных материалов.// Лакокрасочные материалы и их применение, 1984, №4-с.23-25

4.  Лившиц М. Л., Пшиялковский Б. И., Лакокрасочные материалы: Справочное пособие.-М.: „Химия”, 1982г.-360с.,ил.

5.  Веденов Г. Н., Проконенко И. И., Берлявская Э. В., Василенко Е. А.,  Чупсев М. А., Интенсификация процесса диспергирования пигментов для нитро- и ПВХ эмалей.// Лакокрасочные материалы и их применение, 1964, №6-С.62-64

6.   Раскин М. Л., Лившиц Р. М., Методы модификации эфиров целлюлозы.// Лакокрасочные материалы и их применение, 1960, №5-С.33-37

7.  Пелевский, Пути улучшения качества нитроэмалей и лаков.// Лакокрасочные материалы и их применение, 1964, №2-С.37-40

8.  Горохов Е. В. и др., Нитро- и аминосодержащие композиции для грунтовки по ржавчине. 1989,т.25. №2-С.325-328.