Реконструкція ділянки виробництва нітроцелюлозної емалі НЦ-132 чорного кольору, страница 9

          Залежно від способу нанесення емалі випускають двох типів:

НЦ-132к - для нанесення пензелем;

НЦ-132п - для нанесення методом розпилювання.

          Емалі НЦ-132 застосовують для забарвлення металевих поверхонь, загрунтованих алкиднимі ґрунтовками, і дерев'яних виробів, що не вимагають декоративної обробки. Емалі випускаються відповідно до ДОСТ 6631 - 75 і повинні відповідати норму, викладеним і вимогам в таблиці.

Таблиця 3.1 – Норми і вимоги, що пред'являються до емалі НЦ-132.

Найменування показників

Норма для марки

Вищий сорт

Перший сорт

1

2

3

4

1.

Колір плівки емалі чорний

В межах допусків затвердженого зразка

2.

Зовнішній вигляд емалі

Після висихання плівка повинна бути гладкою, однорідною, без зморшок і сторонніх включень

3.

Блиск плівки %

55

40

4.

Умовна в'язкість за

ВЗ-246, с

60 - 100

60 - 100

5.

Ступінь перетирання, мкм

10

10

6.

Масова частка нелетких речовин %

21 - 30

21 - 30

7.

Укривістость висушеної плівки, г/м2

30

30

8.

Час висихання при Т=20±20С, ч

до ступеня 3

до ступеня 4

2

24

2

24

9.

Еластичність плівки при вигині, мм

1

1

Продовження таблиці 3.1

1

2

3

4

10.

Міцність плівки при ударі по приладу У1, у.о.

50

50

11.

Твердість плівки по маятниковому приладу, у.о.

0.3

0.3

12.

Стійкість плівки емалі при 20±20С, ч. до статичної дії води,

індустріального масла

1

6

1

6

          Характеристика речовин, що використовуються при виготовленні емалі НЦ-132 наведено у табл..3.2

Таблиця 3.2 - Характеристика сировини, матеріалів і напівфабрикатів

Найменування сировини і напівпродуктів

Державний і галузевий стандарт, технічні умови

Показники, обов'язкові для перевірки

Показники, що регламентуються, з додатковими відхиленнями

1

2

3

4

5

1

Колоксилін ВВ

Умовна в'язкість по кульковому виськозиметру при Т=20±2°С, в градусах Енглера

1,9 – 2,2

Масова частка загальної оспиртованой вологості %

25 – 35

Розчинність в комбінованому розчиннику %

99,8


Продовження табл.3.2

1

2

3

4

5

2

Смола-188

ТУ 2311-057-05788576-2005

Зовнішній вигляд

Однорідна прозора рідина

Колір за йодометричною шкалою, мг J2/100 см3, не більш

100

Чистота смоли

розчин на склі повинен бути чистим

Умовна в'язкість за ВЗ-246 з діаметром сопла 4 мм при 20±0.50С, с

30 - 70

Масова частка нелетких речовин, %

48 - 54

Кислотне число, мг КОН/г (на основу), не більш

25

Розчинність

Не повинно випадання осаду або розшаруван-ня розчину

3.

Розчин колоксиліну 21%

ТУ 84-182-86

Марки

НЦ-0218

Зовнішній вигляд розчину

Однорідний роз-чин без механіч-них домішок. До-пускається наяв-ність включень обумовлених структурою сировини

Зовнішній вигляд плівки

Плівка повинна бути прозорою і відповідати зразку стандарту

Умовна в'язкість за ВЗ-246 з діаметром сопла 4 мм при 20±0.50С, с

90 – 180

Масова частка нелетких речовин, %

19,7 - 23,0

Продовження табл.3.2