Розробка технології виробництва емалі АК-194 білого кольору, страница 26

Наявні джерела шуму: шум від роботи електроприводів мішалок реакторів та змішувачів, шум від фільтрувального обладнання, а також від вентиляції. За видом трудової діяльності робочі місця відносяться до третьої категорії, тобто робота яка потребує постійного слухового контролю. Допустимі рівні шуму для робочих місць наведені у таблиці 8.5 [29].

Таблиця 8.5. Допустимі рівні шуму для робочих місць у цеху

Види трудової діяльності, приміщення, робочі місця

Рівні звукового тиску в дБ в октавних смугах зі середнє геометричними частотами, Гц

Рівні звуку та еквівалентні рівні звуку

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Крайні частоти в октавних смугах, Гц

22

45

45

90

90

180

180

360

360

720

720

1440

1440

2880

2880

5760

5760

11520

22 – 11520

Виконання всіх видів робіт в виробничих приміщеннях і на території підприємства

107

95

87

82

78

75

73

71

69

80

8.3.6Водопостачання і каналізація

Джерела постачання води – міський водопровід. Вид діючої каналізації – виробнича [34].

8.4. Електробезпека

За ступенем електронебезпеки виробниче приміщення цеху по виробництву емалі АК-194 білого кольору відноситься до другого класу —приміщення із підвищеною небезпекою.

Параметри електричної мережі, а саме:

- роду струму — змінний;

- напруга в мережі — 220 В;

- частота — промислова – 50 Гц; [30]

Міри електробезпечності:

-  захисне заземлення;

-  занулення;

-  захисне відключення;

-  ізоляційні засоби;

Захисне заземлення –це навмисне електричне з’еднання із землею або її еквівалентом металевих неструмовідних частин електрообладнання. Які можуть опинитися під напругою. Для забезпечення електробезпечності. Головне призначення захисного заземлення –знизити потенціал на корпусі електрообладнання до безпечного значення.

Занулення –навмисне електричне з’еднання з нульовим захисним провідником металевих: неструмоведучих частин, які можуть виявити під напругою

8.5. Пожежна безпека.

Категорія приміщення по вибухо-пожеженебезпеці А[25]. До цієї категорії віднесені приміщення, пов'язані з застосуванням горючих газів, легкозаймистих рідин з температурою спалаху не більше 28°С, в такій кількості, що можуть утворюватися вибухонебезпечні парогазоповітряні суміші, при займанні яких в приміщенні розвивається розрахунковий надлишковий тиск вибуху, який перевищує 5 кПа; приміщення, в яких застосовуються речовини і матеріали, здатні вибухати і горіти при взаємодії з водою, киснем повітря або між собою в такій кількості, що розрахунковий надлишковий тиск вибуху в приміщенні перевищує 5 кПа.

Із можливих елементів системи пожежного захисту обов’язковими є первинні засоби пожежегасіння. Перелік обов'язкових засобів пожежегасіння подано в таблиці 8.5.

Таблиця 8.5.Перелік обов'язкових засобів пожежегасіння.

Приміщення

Площа, м2

Первинні засоби пожежегасіння (тип)

Кількість, шт.

Цех виробництва емалі АК-194 білого кольору

150

Вогнегасники

Вуглекислотні: ВВ – 5

Для гасіння загорянь в приміщеннях з електрообладнанням, а також там, де вода може викликати псування майна.

Вогнегасники

Порошкові

ВП -1 Для гасіння загорянь легкозаймистих рідин, електроустановок напругою до 380 В

2

2

Пожежні щити

1

Ящик з піском, місткістю 0,5 м3

1

Лопати

1

Гаки

1

Ломи

1

8.6 Охорона навколишнього середовища.

При виробництві грунтівки емалі АК-194 відбувається сильне пилення пігментів у місцях завантаження й розважування. У цих місцях передбачене потужне витяжне устаткування, яке вловлює пил і подає на аероциклони. Додатково використовують мокрий скрубер. Уловлені пігменти повертаються назад у цикл виробництва. Також при виході з кульового млина утворюються пари розчинників, які також уловлюються витяжними пристроями [35].