Розробка технології виробництва емалі АК-194 білого кольору, страница 12

Двокомпонентні системи отверждают полизоцианатами. Для досягнення якнайкращої стійкості до пожовтіння і атмосферостойкости необхідно використовувати алифатические полиизоцианаты. Двокомпонентні системи застосовують в тих випадках, коли до Пк пред'являються підвищені вимоги і гаряча сушка неможлива (ремонтне забарвлення транспортних засобів, літаків, високоякісних кухонних меблів і т.д.).

Акрилові смоли, що самозшиваються, по-прежнему використовують в промисловості, зокрема в області ЛКМ для предметів домашнього побуту. На їх основі не можна розробити матеріали з високим сухим залишком.[12]

2 ВИБІР І ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Вибір і обґрунтування стадій технологічного процесу виробництва емалі АК-194 білого кольору здійснювався на основі аналізу літературних даних, існуючих технологічних схем виробництва наповнених лакофарбових матеріалів, а також з урахуванням існуючого в Україні диспергуючого обладнання.

Підхід до вибору технології виробництва зводився до наступного. Так як диспергування пігментів у плівкотвірних речовинах, на основі акрилових смол, є неефективним через недостатню адсорбційну взаємодію на межі розподілу фаз пігмент – високомолекулярний акрилат, запропоновано здійснювати диспергування пігментів у розведеному розчині (30%) алкідної складової емалі. При цьому диспергування здійснюється методом “концентрованих паст”, що має ряд переваг у порівнянні з методом диспергування у повному об’ємі: при методі “концентрованих паст” для змочування і диспергування використовують розведені слабоструктуровані низьков'язкі розчини олігомерів, що володіють ньютонівською течією і дією розклинення. Диспергування проводиться з використанням висококонцентрованих пігментних суспензій у розведених розчинах плівкоутворюючої речовини. Це передбачає високу рухливість макромолекул для забезпечення високої швидкості адсорбції, що у свою чергу, запобігає явищу повторної агрегації пігментних часток.

На відміну від диспергування в концентрованих розчинах плівкотвірної речовини, метод “концентрованих паст” дозволяє інтенсифікувати процес диспергування та забезпечити значне зниження енерговитрат [13, 14,15].

Процес диспергування пропонуємо здійснювати з використанням існуючого в Україні технологічного устаткування – кульових млинів типу “Кефама”, забезпечених керамічною футеровкою і з використанням керамічних куль, тому що необхідно виключити можливий намелу металу. Рецептура емалі АК-194 білого кольору обумовлює необхідність використання для отримання 30%-ого розчину лаку (стадія диспергування) і складання емалі і постановки “на тип” змішувачів обсягом відповідно V=2 м3 і V=5 м3.

Для підвищення якості продукту пропонуємо використовувати фільтруюче устаткування - патронний фільтр типу “Кюно”, що забезпечує досить високу якість очищення готового продукту. Метод виробництва - періодичний.

Виробництво емалі пропонуємо здійснювати по наступних технологічних стадіях:

-  виготовлення розчину плівкотвірних речовин 30% концентрації;

-  виготовлення і диспергування пігментної суспензії;

-  постановка емалі “на тип”;

-  фільтрація і фасування.  

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ВИГОТОВЛЕНОЇ ПРОДУКЦІЇ І СИРОВИНИ

Емаль АК-194 повинна виготовлятися у відповідності з ТУ 6-10-901-75.

Емаль АК-194 є суспензією диоксиду титану у розчині меламино-формальдегідної смоли та смоли БМК-5 в суміші органічних розчинників.

Емаль АК-194 використовується для нанесення написів та фарбування шкал до приладів, які можуть експлуатуватися в умовах тропічного клімату.

Емаль АК повинна відповідати вимогам ТУ 6-10-901-75, вказаних в табл.3.1. [17]

Таблиця 3.1 – Технічна характеристика емалі АК-194