Розробка технології виробництва емалі АК-194 білого кольору, страница 25

Таблиця 8.2 – Шкідливі речовини при виробництві емалі АК-194 білої

Речовина

Токсичність

ГДК,

мг/м3

Клас небезпе-ки

Смола К-421-02

Смола містить до 3% вільного формальдегіду. Формальдегід- дратівний газ, що володіє загальною отруйністю.

0,5

3

Етиловий спирт

Наркотик, що викликає спочатку порушення, а потім параліч нервової системи. При тривалій дії на шкіру етиловий спирт може викликати сухість неї. Зрідка утворення тріщин.

1000

4

Бутилацетат

Наркотик. Пари дратують слизуваті оболонки очей і дихальних шляхів

200

4

Бутанол

Пари його різко дратую очі і верхні дихальні шляхи, при тривалому впливі викликає кон’юктивіт і запалення зорового нерва.

10

4

Толуол

Викликає роздратування слизуватої оболонки око, носа і горла

50

3

Диоксид титану

Речовина малотоксична. Дратує слизувату оболонку очей, верхніх дихальних шляхів.

10

4

8.3.2 Метеорологічні умови

Оптимальні та допустимі норми температури, відносної вологості і швидкості руху повітря в робочій зоні виробничих приміщень для холодного та теплого періоду року наведені у таблиці 8.3 [24].

Таблиця  8.3 - Значення параметрів метеорологічних умов

Період року

Категорія робіт по енерговитратах

Температура,0 С

Відносна вологість, %

Швидкість руху повітря, м/с (не більш)

Оптим.

Допуст.

Оптим

Допуст

Оптим

Допуст

Холодний

Середньої важкості – IIа

18 –20

17 – 23

40 – 60

не більш

75

0,2

0,3

Теплий

Середньої важкості – IIа

21 - 23

18 - 27

40 - 60

65

0,3

0,2-0,4

8.3.3 Вентиляція.

Для забезпечення нормованих параметрів мікроклімату [26] передбачена в основних виробничих приміщеннях система вентиляції і опалювання. Вентиляції по способу подачі повітря - природна і штучна. Механічна вентиляція по:

·  об'єму обхвату приміщення (загальнообмінна і місцева);

·  напряму руху повітряного потоку (припливно-витяжна).

·  час дії (постійно діюча і аварійна).

Вид опалення за об'ємом обхвату приміщень   центральне.

8.3.4. Освітлення.

У відповідності до [28] у приміщенні цеху передбачене природне(бічне)  й штучне освітлення приміщення. Визначивши найменший розмір об'єкту розрізнення, встановлений розряд зорових робіт - IV. Природне освітлення - одностороннє бічне. Штучне освітлення – загальне рівномірне.

Нормативне значення коефіцієнта природної освітленості для IV світлового клімату визначаємо по наступній формулі:eнIV = eнIII·m·c   [%], де

eнIV – коефіцієнт природної освітленості (КПО) для IV пояса світлового клімату;

eнIII- коефіцієнт природної освітленості для III пояса світлового клімату;

m - коефіцієнт світлового клімату (0,9);

c - коефіцієнт сонячного клімату. Так як світлові прорізи зорієнтовані на північ, c = 1.

Розрахований коефіцієнт природного освітлення дорівнює:

eHIV = 1.5 · 0.9 · 0.8 = 1.08 %

Штучне освітлення – загальне рівномірне. Як джерело світла використовуються люмінесцентні лампи типа ЛБ 80 – 2. Тому що контраст середній, а фон світлий, обираємо підрозряд зорових робіт – г.

Характеристика освітлення у приміщенні наведена у таблиці 8.4.

Таблиця 8.4. Характеристика освітлення цеху

Найменування приміщення

Площа підлоги, м2

Розряд зорової роботи

Освітлення

природне

штучне

Вид освітлення (бічне, верхнє)

КПО,

%

Е, лк

Загальне

Цех виробництва емалі АК-194

150

IV, г

Бічне

1.08

150

8.3.5. Шум.