Розробка технології виробництва емалі АК-194 білого кольору, страница 20

Комірка

Позначення

Характеристика параметра

Значення

cell(2,1)

L[m]

Робоча довжина барабана, м

1.746

cell(2,2)

D[m]

Внутрішній діаметр барабана, м

1.696

cell(2,3)

V[m3]

Внутрішній обсяг барабана, м3

4

cell(2,4)

d[m]

Діаметр куль, м

0.03

cell(2,5)

ro[kg/m3]

Щільність матеріалу куль, кг/м3

2900

cell(2,6)

beta

Коефіцієнт заповнення млина

0.4000

cell(2,7)

fi

Частка обсягу куль при заповненні

0.6500

cell(2,8)

mb[kg]

Маса барабана, кг

4600

cell(2,9)

f

Коефіцієнт тертя в цапфах

0.1000

cell(2,10)

dc[m]

Діаметр цапф, м

0.3000

cell(2,11)

eta

Коефіцієнт корисної дії

0.8500

cell(2,12)

C

Константа, що характеризує геометрію футеровки

8.8500

cell(2,13)

q[kg/W*sec]

Питома продуктивність

5.0000e-5

Розрахунок здійснюється по наступних формулах:

mt = V*beta*fi*ro

(6.1)

де: mt – маса тіл, що мелють; V – обсяг барабана; beta – коефіцієнт заповнення млина; fi – коефіцієнт, що враховує об'ємну частку куль у завантаженні; ro – щільність матеріалу куль.

Маса матеріалу, що завантажується, визначається як:

mm = (0.1-1.0)*mt                                       (6.2)

У випадку керамічних куль, приймається mm = mt.

Загальна маса завантаження (mz):

mz = mm + mt                                              (6.3)

Число оборотів барабана, що відповідає найбільш ефективному здрібнюванню (n):

n = 0.53 / D1/2                                               (6.4)

Робота підйому завантаження на оптимальну висоту (А1):

A1 = 1.13*mz*D/2*g                                             (6.5)

де: g – прискорення вільного падіння, 9.81 м/с2.

Кінетична енергія, що повідомляється завантаженню (A2):

A2 = 2*p2*mz*n2*(0.785*D/2)2                            (6.6)

Число циклів підйому і падіння завантаження за одне обертання барабана (Z):

Z = 2.23*beta0.24                                           (6.7)

Потужність, затрачена на розмел (Np):

Np = (A1 + A2)*n*Z/103                                       (6.8)

Кутова швидкість обертання барабана (w):

W = 2*p2*n                                                  (6.9)

Відцентрова сила підйому завантаження (Pc):

Pc = 0.538*mz*w2*(0.785*D/2)                            (6.10)

Реакція опори цапфи (Pp):

Pp = [(mb*g+0.538*mz*g+Pc*sin25°)2 + (Pc*cos25°)2]1/2/2              (6.11)

Втрати потужності на тертя цапф (Nt):

Nt = 2*Pp*f*w*(dc/2)/103                                     (6.12)

де: f – коефіцієнт тертя; dc – діаметр вала.

Розрахункова потужність електропривода (Ne):

Ne = (Np + Nt)/eta                                                 (6.13)

де: eta – к.к.д. приводу.

Це ж значення може бути отримане з використанням емпіричного рівняння (7.14):

Neemp = C*mz*(0.785*D/2)1/2/(eta*103)                         (6.14)

де: С – емпірична константа, що залежить тільки від коефіцієнта заповнення і виду тіл, що мелють, (табл.VI.1 [17]).

Орієнтоване значення продуктивності млина (G):

G = q*Np*1000                                           (6.15)

де: q – питома продуктивність, що представляє собою кількість матеріалу, розмеленого при витраті 1 Дж енергії, у кг/Ут*с.

Розрахунок здійснюється автоматично шляхом виконання команд math/transforms/shar.xfm відповідно до тіла програми (табл. 6.2):

Таблиця 6.2 – Синтаксис програми і відповідність розрахунковим формулам

Тіло програми

Формула

cell(5,1)=3.14*cell(2,2)*cell(2,2)/4*cell(2,1)*cell(2,5)*cell(2,6)*

cell(2,7)

(6.1)

cell(5,2)=0.12*cell(5,1)

(6.2)

cell(5,3)=cell(5,1)+cell(5,2)

(6.3)

cell(5,4)=0.53/sqrt(cell(2,2))

(6.4)

cell(5,5)=1.13*cell(5,3)*cell(2,2)/2*9.81

(6.5)

cell(5,6)=2*3.14*3.14*cell(5,3)*(cell(5,4))^(2)*(0.785*cell(2,2)/2)^(2)

(6.6)