Розробка технології виробництва емалі АК-194 білого кольору, страница 17

5.1.2 Розрахунок рецептури "концентрованої пігментної пасти" і рецептури складання емалі

Для виготовлення емалі методом "концентрованих пігментних паст" розраховуємо рецептуру "концентрованої пігментної пасти" по маслоемності   I-го роду пігменту і по його критичній об’ємній концентрації (КОКП), зменшеної на 15%.

Визначаємо КОКП  пігменту:

КОКП = , де

mп – маса пігменту, г;

ρп – щільність суміші пігментів, г/см3;

ρо – щільність льняного масла, г/см3;

Визначаємо ОКП "концентрованої пасти":

ОКП = КОКП · 0,85 = 58,51· 0,85 = 49.73%

Таблиця 5.2 – Рецептура "концентрованої пігментної пасти"

Найменування компонентів

Кількість,

 % (об'ємн.)

1.

ТіО2

49,73

2.

Смола БМК-5 (с.з.80%)

50,27

РАЗОМ

100.00

З рецептури емалі: ТіО2 – 15,2% (мас.), тобто .

БМК-5 (100%)=11,4·0,8=9,12 г (% мас.), тобто

К-421-02 (100%)=3,8·0,5=1,9 г (% мас.), тобто

V=0,0371+0,0869+0,016=0,14 м3  займає m=(15,2+9,12+1,9) ·10=262,2 кг

ρсухої плівки =

Об’єм ТіО2  у сухій плівці:

0,14  – 100%

0,0371 – Х;  Х=26,5%.

Тобто на 23,23% менше від ООКП ТіО2. Однак, приймаючи в увагу порівняно низьку адсорбційну здатність БМК-5 (полімер високої молекулярної маси), приймаємо рішення проводити диспергування ТіО2 у повному складі плівкоутворювальних з доведенням їхньої концентрації до 30%, що обумовлено реологічними особливостями диспергування.

Знаходимо кількість розчинника, який необхідно додати до смол для доведення до потрібної концентрації:

(кількість 100% основи у смолі БМК-5)

(кількість 100% основи у смолі К-421-02)

(11,4+3,8)-(9,12+1,9)=4,18 г (розчинник у складі смол)

11,02 – 30%

Х – 70%;  Х=25,71 (кількість розчинника, необхідного для концентрації 70%)

25,71-4,18=21,53 г (розчинник, котрий треба додати, щоб отримати розчин 30% концентрації).

Рецептура виготовлення лаку (30%) наведено у таблиці 5.3.

Таблиця 5.3 – Рецептура №1 лаку 30% концентрації

Найменування компонентів

Кількість, % (мас.)

1.

Смола БМК-5 (с.з.80%)

11,4

2.

Смола К-421-02 (с.з.50%)

3,8

3.

Розчинник №648

21,53

Разом

36,73

Після перерахування на 100% одержуємо:

Таблиця 5.4 – Рецептура №2 лаку 30% концентрації

Найменування компонентів

Кількість, % (мас.)

1.

Смола БМК-5 (с.з.80%)

31,04

2.

Смола К-421-02 (с.з.50%)

10,34

3.

Розчинник №648

58,62

Разом

100

Рецептура “концентрованої пасти” наведено у таблиці 5.5.

Таблиця 5.5 – Рецептура "концентрованої пігментної пасти" №1

Найменування компонентів

Кількість, % (мас.)

1.

Смола БМК-5 (с.з.80%)

11,4

2.

Смола К-421-02 (с.з.50%)

3,8

3.

Розчинник №648

21,53

4.

ТіО2

15,2

Разом

51,93

Після перерахування на 100% одержуємо:

Таблиця 5.6 – Рецептура "концентрованої пігментної пасти" №2

Найменування компонентів

Кількість, % (мас.)

1.

Смола БМК-5 (с.з.80%)

21,95

2.

Смола К-421-02 (с.з.50%)

7,32

3.

Розчинник №648

41,46

4.

ТіО2

29,27

Разом

100

Розрахуємо кількість розчиннику, який треба додати при постановці емалі на «тип» (таблиця 5.7).

100-51,93=48,07% (додатковий розчинник №648)

Таблиця 5.7 – Рецептура постанови на «тип»

Найменування компонентів

Кількість, % (мас.)

1.

"концентрована пігментна паста"

51,93

3.

Розчинник №648

48,07

Разом

100