Розробка технології виробництва емалі АК-194 білого кольору, страница 14

Таблиця 3.4 – Нормовані показники диоксиду титану Р-01

Показники

Норма

Масова частка TiО2, %, не менш

93

Масова частка рутильної форми, %, не менш

95

Масова частка нелетючих речовин, розчинних у воді, %

0.5

рН водної суспензії

6.5–8

Здатність до розбілювання, ум.од., не більш

170

Вкривістість, мкм, не більш

40

Ступень диспергування, мкм, не більш

15

Білизна, ум.од., не менш

94

3.1.4 Етанол

Спирт етиловий (етанол) - прозора безбарвна рідина із специфічним запахом. Спирт отримують при бродінні вуглеводів, біохімічній переробці сахаров, що утворюються при гідролізі деревини, або при сульфітному вариві целюлози. Синтетичний етиловий спирт отримують гидратацией етилену.

Етиловий спирт дуже гидроскопічен, змішується з водою і багатьма органічними рідинами у всіх співвідношеннях, добре розчиняє ряд природних смол. Але погано або зовсім не розчиняє переважну більшість синтетичних смол і масел. Служить хорошим прихованим розчинником у виробництві нітроцелюлозних і етілцелюлозних лаків і емалей.

3.1.5 Бутілацетат

Бутілацетат (бутиловий ефір оцетової кислоти) - прозора безбарвна рідина з характерним запахом. Отримують шляхом етеріфікациі оцетової кислоти н-бутиловим спиртом.

Бутілацетат розчиняє складні ефіри целюлози, хлоркаучук, фенольноформальдегидниє і інші смоли; добре змішується з вуглеводневими і іншими розчинниками, з касторовою і льняною олією, але не змішується з водою. Широко застосовується у виробництві нітроцеллюлозних лакофарбних матеріалів.

3.1.6 Бутанол

Спирт бутиловий (бутанол) — прозора безбарвна рідина з характерним запахом. Нормальний бутиловий спирт (н-бутиловий) одержують шляхом бактерійного бродіння крохмалю, глюкози і інших вуглеводів або конденсацією ацетальдегиду. Крім того, на заводах синтетичного каучуку одержують бутиловий спирт шляхом ректифікації вищих спиртів — відходів виробництва.

Бутиловий спирт розчинимо у воді в співвідношенні 1:12—1:15, добре розчиняє масла і багато смол, в суміші з розчинниками  підвищує  їх  розчинювальну здатність, покращує розлив лаків і емалей, знижуючи їх в'язкість, оберігає покриття від помутніння. [18]

3.1.7 Смола БМК-5

Розчин полібутилметакрілату - безбарвна прозора рідина, що не містить механічних домішок та має характерний ефірним запах. Розчиняється в більшості органічних розчинників (спирті, кетонах та ін.). Галузь використання - для виготовлення лаків-клеїв та у композиціях з іншими плівкотвірними речовинами у складі лакофарбових матеріалів.

4. ОПИС ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ ВИРОБНИЦТВА

ЕМАЛІ ТА ОБРАНОГО УСТАТКУВАННЯ

Процес виробництва емалі АК-194 білої складається з наступних технологічних стадій:

-  виготовлення розчину плівкотвірних речовин 30% концентрації;

-  готування і диспергування пігментної суспензії;

-  постановка емалі на тип;

-  фільтрація і фасування.

Схема технологічного процесу виробництва приведена в додатку А.

4.1 Прийом і підготовка сировини

Уся сировина, яка надходить на завод, перевіряється ВТК на відповідність вимогам НТД і після видачі висновку, надходить на ділянку для застосування.

Перед завантаженням уся сировина, що надійшла на ділянку, піддається зовнішньому оглядові.

Рідка сировина (розчинники) надходять по трубопроводу в  сховище, яке знаходиться на території цеху. Пластифікатори надходять в автоцистернах або бочках і зливаються в цехові ємності.

Розчинник завантажуються за допомогою лічильників рідинних (М4, М5) типу ЩЖУ-40с, клас точності 0.5, погрішність 0.5%.

Смоли БМК-5 та К-421-02 дозуються за допомогою вагових мірників (М1, М2), встановлених на вагах типу 20-60 ц13б, ціна розподілу 0.2 кг, максимальне навантаження 600 кг. Витрата розчинників виміряється методом безпосередньої оцінки за показниками лічильників.