Розробка технології виробництва емалі АК-194 білого кольору, страница 21

Продовження таблиці 6.2

1

2

cell(5,7)=2.23*(cell(2,6))^(0.24)

(6.7)

cell(5,8)=(cell(5,5)+cell(5,6))*cell(5,4)*cell(5,7)/1000

(6.8)

cell(5,9)=2*3.14*cell(5,4)

(6.9)

cell(5,10)=0.538*cell(5,3)*(cell(5,9))^(2)*0.785*cell(2,2)/2

(6.10)

cell(5,11)=sqrt((cell(2,8)*9.81+0.538*cell(5,3)*9.81+cell(5,10)*

sin(25))^(2)+(cell(5,10)*cos(25))^(2))/2

(6.11)

cell(5,12)=2*cell(5,11)*cell(2,9)*cell(5,9)*cell(2,10)/2/1000

(6.12)

cell(5,13)=(cell(5,8)+cell(5,12))/cell(2,11)

(6.13)

cell(5,14)=cell(2,12)*cell(5,3)*sqrt(cell(2,2)/2)/1000/cell(2,11)

(6.14)

cell(5,15)=cell(2,13)*cell(5,8)*1000

(6.15)

У колонку 5 робочої сітки файлу shar.spw відбувається заповнення комірок відповідно до позначень таблиці 6.3.

Таблиця 6.3 – Позначення осередків і значення, що розраховуються програмою

Осередок

Позначення

Характеристика параметра

Значення

cell(5,1)

mt[kg]

Маса тіл, що мелють, кг

2972.60

cell(5,2)

mm[kg]

Маса суспензії, кг

1189.04

cell(5,3)

mz[kg]

Маса завантаження, кг

4161.64

cell(5,4)

n[1/sec]

Швидкість обертання барабана, об./с

0.4070

cell(5,5)

A1[J]

Робота, затрачена на підйом завантаженого матеріалу, Дж

39120.84

cell(5,6)

A2[J]

Кінетична енергія, що доводиться завантаженому матеріалові, Дж

6022.97

cell(5,7)

Z

Середнє число циклів підйому і падіння куль при одному обороті

1.7898

cell(5,8)

Np[k]

Потужність, затрачувана на розмел, кВт

32.8822

cell(5,9)

w(1/sec)

Кутова швидкість обертання барабана, 1/с

2.5558

cell(5,10)

Pc[N]

Відцентрова сила підйому завантаження, Н

9735.49

cell(5,11)

Pp[N]

Реакція опори цапфи, Н

35874.61

cell(5,12)

Ntr[k]

Втрати потужності на тертя в цапфі, кВт

2.75

cell(5,13)

Ne[k]

Розрахункова потужність електропривода млина, кВт

20.92

cell(5,14)

Neemp[k]

Розрахункова потужність електропривода млина за емпіричним рівнянням (6.14), кВт

21.90

cell(5,15)

G[kg/s]

Розрахункова продуктивність млина, кг/с

1.6441

7. ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ЕМАЛІ АК-124

7.1 Розрахунки по виробництву емалі

Вихідні дані:

·  Обсяг виробництва емалі - 1000 т/рік;

·  Інвестиційні витрати - 2500 тис. грн./рік;

·   Ставка податку на прибуток - 25 %;

·  Норми витрат сировини на 1т емалі й вартість 1т сировини наведені  в таблиці 7.1;

·  Структура собівартості виробництва 1т емалі наведена в таблиці 7.2.

Таблиця 7.1 - Розрахунок вартості матеріалів

Наіменування сировини й матеріалів

Норма витрат, кг/т

Ціна, грн. /т

Вартість, грн.

1.

Смола БМК-5

117,65

12000

1412

2.

Смола К-421-02

39,18

13200

517

3.

Диоксид титану

156,01

11000

1716

4.

Розчинник №648

708,34

10000

7083

Разом

1021,18

10728

Розрахунок матеріальних ресурсів розраховується за формулою:

Sм = Σ(Нi · Цi) · Ктр ,                                                     (7.1)

де Нi – норма витрати i-го компонента на 1 т продукту (кг/т);

Цi – вартість 1 т i-ої сировини або матеріалу (грн/т);

Ктр – коефіцієнт, що враховує транспортно-заготівельні витрати.